Dan Gødning A/S

Kontakt: Anette Brantner Tolstrup

Møllebugtvej 9
Fredericia
Danamrk
7000
Danmark

Tlf.: 76201476

E-mail: at@agrosupply.dk

Om Dan Gødning A/S

Vi har samtlige gødningstyper i vores produktsortiment med alle makro- og mikronæringsstoffer til alle typer afgrøder. Gødning fra os er et miljøvenligt alternativ, fordi vi anvender næringsholdige biprodukter fra olieraffinaderier, forbrændingsanlæg og medicinalindustrien.

For at sikre optimal udnyttelse af den sparsomme mængde kvælstof, der må udbringes på markerne, anvender DanGødning forskellige anerkendte additiver (Agrotain og thiosulfat), som reducerer fordampning fra amidkvælstof.

Via en streng in- og ekstern kvalitetskontrol forsøger vi at sikre gødninger af den bedste kvalitet, som er konkurrencedygtige med faste gødninger. Vi har 4 udleveringsterminaler i hhv. Aalborg, Rødby, Nykøbing Falster og Fredericia.

Denne virksomhed har ingen annoncer i øjeblikket. Hvorfor ikke prøve vores jobsøgning?