Konsulent for velfærdsteknologi - barselsvikariat

Brænder du for at udvikle og implementere velfærdsteknologiske løsninger, der forbedrer hverdagen for borgerne og letter den daglige opgaveløsning for medarbejderne? Så er du måske vores barselsvikar i en stilling som velfærdsteknologisk konsulent i Sekretariatet, Social, Sundhed & Omsorg samt Beskæftigelse.

Sekretariatet er etableret med det formål at fremme sammenhængskraft, optimere ressourceudnyttelse og fastholde fokus på kerneopgaven i Social, Sundhed & Omsorg; ”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet”.

Sekretariatet består af to teams og en afdeling. Som konsulent inden for det velfærdsteknologiske område vil du blive ansat i Team Teknologi og Udvikling med reference til teamlederen i dette team.

Dine opgaver:
Som velfærdsteknologisk konsulent skal du bl.a.:

 • Være projektleder på et længerevarende og igangværende forsknings- og udviklingsprojekt (virtuel hjemme- og sygepleje). I relation til dette projekt skal du særligt understøtte nye udviklingsinitiativer som eksempelvis virtuelle løsninger i samarbejde med privat praktiserende læger
 • Være projekt- og procesleder for planlægning og implementering af en række andre velfærdsteknologiske løsninger på sundheds-, omsorgs- social og beskæftigelsesområdet dog med primært fokus på sundheds- og omsorgsområderne
 • Udarbejde business cases
 • Gennemføre analyse-, dokumentations- og evalueringsopgaver i forbindelse med velfærdsteknologiske projekter
 • Holde dig ajour med det velfærdsteknologiske område og omsætte den viden til konkrete løsningsforslag som svar på driftsmæssige udfordringer
 • Være sparringspartner for leder- og driftsniveau på det velfærdsteknologiske område
 • Deltage i det tværgående velfærdteknologiske samarbejde i Viborg Kommune, have fokus på sammenhænge og muligheder på tværs af fagområder og understøtte en stærk metodik på det velfærdsteknologiske område

Den ideelle ansøger:
 • Har en relevant uddannelsesbaggrund som eksempelvis kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi eller lignende, og/eller kompetencer og praktiske erfaringer med velfærdsteknologi fra en tilsvarende organisation
 • Brænder for og har viden indenfor det velfærdsteknologiske område
 • Har it-teknisk flair som du evner at formidle til forskellige faggrupper
 • Har erfaring inden for fagområderne sundhed og/eller omsorg
 • Har erfaring med eller som minimum kendskab til den kommunale verden
 • Har erfaring med projekt- og procesledelse og kan understøtte succesfuld implementering
 • Er fleksibel, har gå-på-mod, vedholdenhed og kan ”tænke skævt”
 • Har gode kommunikationsevner i både skrift og tale, overblik og analytisk styrke
 • Kan arbejde teambaseret og samtidig skabe selvstændige resultater.

Vi kan tilbyde:
Et alsidigt og udviklende job, hvor du får en central rolle i at understøtte den velfærdsteknologiske udvikling inden for og på tværs i Social, Sundhed & Omsorg. Du vil blive en del af en ambitiøs og engageret gruppe, der arbejder med velfærdsteknologi, hvor alle brænder for opgaven. Den fleksibilitet, vi kræver i forhold til at få løftet opgaverne, får du igen i form af stor frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen og arbejdsdagen. Omgangstonen på arbejdsstedet er uformel. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, samtidig med at vi har travlt.

Løn- og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst mellem KL og pågældendes faglige organisation på et niveau, der svarer til kvalifikationerne.

Yderligere oplysninger:
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. januar 2019, og du vil blive indkaldt via mail.
Vikariatet er fra 1. marts 2019 indtil 31. august 2019, med mulighed for forlængelse.Vidste du, at Viborg Kommune har ... 96.895 indbyggere (1. januar 2018) - 9. flest i Danmark. Et areal på 1.409 km2 - Danmarks næststørste. Cirka 50.000 arbejdspladser - private og offentlige. 

Arbejdssted:

Viborg
 

Ansøgningsfrist:

14-01-2019
 

Kategori

Kontor og økonomi, Kontor og administration
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid