Sygehus Sønderjylland søger projektleder til implementering af nyt centrallager

Arbejdssted
Aabenraa
Oprettet
22. december 2018
Udløber
17. januar 2019
Stillingen som projektleder i Logistikservice, på Sygehus Sønderjylland, er ledig pr. 1. marts 2019 og gerne før. Vi søger en projektleder, der har erfaring med lagerstyring samt udstyr og it-systemer til automatisering af arbejdsgange, bl.a. lagerautomater og wms. Du er vant til at arbejde med projektledelse af udstyr og it-systemer til implementering i driften. Du har ”hands-on” i forhold til alle opgaver og processer samt sans for detaljen. Du har overblik til at kunne planlægge, koordinere og lede implementeringerne i samarbejde med alle aktører. Vi arbejder efter Danske regioners forsynings- og indkøbsstrategier samt Logistikkonceptet for Sygehus Sønderjylland. Kan du se dig selv arbejde inden for de rammer og bidrage til implementering af det nye centrallager gennem et stærkt fokus på effektiv sygehuslogistik, så er du måske vores nye projektleder. Igangværende og kommende projekter Vi er i gang med at bygge et nyt centrallager. I den forbindelse bliver der anskaffet og installeret en del udstyr til automatisering af logistikken, bl.a. lagerautomater og lagerstyringssystem wms. Udstyr og it-systemer planlægges installeret i maj 2019 til gradvis ibrugtagning fra august 2019. Det nye centrallager bliver bygget i 5 etaper, som undervejs fordrer midlertidige flytninger af funktionerne i nuværende lager, så driften kan opretholdes til de kliniske afdelinger. Samtidig foretages der en løbende tilpasning af lokalerne og driften i centrallageret i Sønderborg, som ændrer status til depot ved flytning til Aabenraa. Ved ibrugtagning af det nye centrallager i Aabenraa er der også besluttet en professionalisering af varelogistikken, bl.a. ved centralisering af varemodtagelse og fejlhåndtering. I forlængelse af ibrugtagningen af centrallageret planlægges endvidere evt. automatisering af distributionen af varer, affald, linned mm. med vogne, AGV o.l. Derfor står vi over for at skulle gennemføre flere implementeringsprojekter. Dine opgaver som projektleder vil være at forestå implementeringerne i driften bl.a.
 • Planlægge og koordinere etapevis indflytning i nybyggeri samt installation af nyt udstyr i centrallageret, bl.a. lagerautomater.
 • Koordinere og tilpasse nye arbejdsgange i centrallageret i sammenhæng med fysisk indretning, nyt udstyr og it-systemer.
 • Koordinere og deltage i opsætning og test af nyt lagerstyringssystem (WMS) med snitflade til erp-system.
 • Planlægge og koordinere uddannelse og træning af medarbejdere til nye arbejdsgange.
 • Koordinere og deltage i udarbejdelse af vejledninger, undervisningsmateriale, funktionsbeskrivelser ol. til idriftsættelse af systemerne.
 • Planlægge og koordinere gradvis ibrugtagning af bygninger, udstyr og it.
 • Evt. koordinere og deltage i implementering af nye vogne og AGV til automatisering af distribution.
Generelt vil du projektlede implementeringerne i samarbejde med alle aktører internt og eksternt, bl.a. byggeafdeling, eksterne leverandører samt tovholdere og medarbejdere i driften. Du involverer nøglepersoner og medarbejdere i implementeringerne, så der skabes motivation, engagement og ejerskab. Specifikt skal du dagligt projektlede i tæt samarbejde med ledelsen i Logistikservice og styregruppen for logistik/byggeriet. Vores forventninger til dig Det er væsentligt for os, at du har erfaring fra lignende projekter fra logistikområdet, specielt opbygning af lager, lagerautomater og wms. Gerne med erfaring fra en mellemstor eller stor virksomhed samt en god basis viden om håndtering af varer med høje hygiejniske krav. Kendskab til transportrobotter vil også blive vægtet positivt, idet sygehuset er i gang med at automatisere interne transporter af fx medicin, køkkenservice, depotvarer mm. Derudover forventer vi, at du
 • kan kommunikere og samarbejde med alle med fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø.
 • er energisk, handlekraftig og ser feltarbejde, skrivebordsarbejde samt netværksarbejde som en naturlig del af jobbet.
 • kan arbejde under pres og samtidigt bevare overblikket.
 • har gode teambaserede samarbejdsevner og kan indgå i et tværfagligt samarbejde.
 • har viden om kvalitetssikring og effektivisering, fx danske standarder og LEAN/KPI.
 • læser, skriver, taler og forstår dansk.
Øvrige stillingskrav Løn og arbejdstid aftales nærmere i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er tidsafgrænset i 2 år. Der kan evt. være mulighed for forlængelse af perioden til evt. projekter til automatisering af distributionen i sygehuset. Om Logistikservice Logistikservice løfter alle opgaver i Sygehus Sønderjylland der vedrører transport af varer, prøver og post, mindre flytteopgaver, styring af depot og sterile varer på vore lagre, genbehandling af operationsinstrumenter mm. Logistikservice er en del af Serviceafdelingen og vi samarbejder tæt med alle afdelinger og afsnit i Sygehus Sønderjylland. Logistikservice er desuden kontraktansvarlig for udliciterede områder som rengøring, vaskeriydelsen, arealvedligeholdelse mm. Vi arbejder med et stærkt fokus på høje hygiejniske kvalitetskrav, høj leveringssikkerhed, detaljeret økonomistyrring og det at skabe resultater gennem processer der involvere vores medarbejdere på forskelligvis. I perioden frem til 2020 er Sygehus Sønderjylland stadig underlagt akutsygehus byggeriet, herunder også et nyt automatiseret centrallager på matriklen i Aabenraa. Logistikservices kerneopgave er: At sikre professionel håndtering af - rette ting til rette tid. Det betyder høj fokus på standarder, retningslinjer, serviceaftaler, koncepter og den enkelte medarbejders kompetencer ved udførslen af kerneopgaven. Interesseret i at vide mere Du kan læse mere om sygehuset her. Samt om Serviceafdelingen og Logistikservice her. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte en af Logistikcheferne Hans Madsen, tlf. 40119444 eller Lis Mayntzhusen, tlf. 29166771. Ansøgningsfrist: 17. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 23. januar 2019, hvor vi blandt andet gerne vil høre om eksempler på opnåede resultater vedr. projektledelse og erfaringer med lagerautomater, wms o.l. Ansøgningen (med billede) modtages kun elektronisk - benyt nedenstående link til at søge stillingen. Vi kontakter dig i ansættelsesprocessen på den e-mail adresse, du opgiver i forbindelse med ansøgning i det elektroniske system.

Lignende jobs

Lignende jobs