Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Arbejdssted
Aabenraa
Oprettet
21. december 2018
Udløber
15. januar 2019
Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Da vores dygtige afdelingsleder har fået nyt job som leder af PPR i Aabenraa Kommune, søger vi en ny afdelingsleder, der har lyst til at arbejde som daglig leder for hele Børneinstitutionen Posekær i Aabenraa Kommune.
Har du derfor lyst til at videreudvikle dine ledelsesmæssige kompetencer inden for et stort og udfordrende ledelsesområde på en meget velfungerende døgninstitution i Aabenraa Kommune, så er det måske dig, vi søger som ny afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær.
Vi har brug for en afdelingsleder, der, i samarbejde med den øvrige medarbejdergruppe på Posekær, mestrer kunsten både at videreføre allerede etablerede indsatser og tiltag, men som også har et skarpt øje for nytænkning og videreudvikling af den daglige pædagogiske, sundhedsfaglige og ledelsesmæssige praksis, - og altid til størst mulig gavn for de børn og unge, der bor på Posekær.
En afdelingsleder som, ud over den daglige ledelse af Posekær, på aktiv og engageret vis i samarbejde med den øvrige ledelse på hele Børnehandicapområdet, ligeledes vil være med til at sætte tydelig retning for hele Børnehandicapområdet fremadrettet.
Posekær - en velfungerende døgninstitution Posekær er en del af Børnehandicapområdet, der er et veldrevet område med 125 ansatte. Børnehandicapområdet består af Børneinstitutionen Posekær med døgnpladser samt Børnehuset Lille Kolstrup med henholdsvis specialbørnehave, døgnaflastning og STU.
Posekær er et pædagogisk specialiseret tilbud for 23 børn og unge med dels multiple funktionsnedsættelser samt børn og unge med autismespektrum forstyrrelser. Posekær har 80 ansatte, og vi tilbyder en pædagogisk indsats med afsæt i det enkelte barn/unges behov i et værdifuldt tværfagligt samarbejde med det sundhedsfaglige og terapeutiske personale.
Dine kvalifikationer, kompetencer og ansvars- og arbejdsopgaver
Ledelsesmæssige og fag-faglige kompetencer Vi forventer, at du har følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:
 • Uddannet pædagog med diplom i ledelse
 • Dokumenteret ledelseserfaring
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Erfaring i samarbejde med teams
 • Stor faglig indsigt og erfaring i arbejdet med Posekærs målgruppe

Personlige kvalifikationer Vi forventer, at du besidder følgende personlige kvalifikationer:
 • Strategisk analytisk i din tilgang til ledelse
 • Ordentlighed, er loyal og har en tillidsskabende og empatisk fremtoning
 • Dialogskabende, åben, motiverende og medinddragende
 • Arbejder innovativt men også løsningsorienteret og faciliterende
 • Er modstandsdygtig, har gennemslagskraft og kan træde i karakter, når det kræves
 • Har fokus på opgaven, arbejder struktureret og besidder overblik
 • Ser det som en motivationsfaktor at lykkes i fællesskab, at uddelegere og sikre et godt arbejdsmiljø

Ansvars- og arbejdsopgaver Du får det daglige ansvar for varetagelsen af personaleledelse, faglige ledelse og driftsmæssige opgaver.
Opgaver på kort sigt Snarest muligt at skabe både indsigt i og overblik over det specialpædagogiske arbejde samt den daglige praksis i al den mangfoldighed, som kendetegner Børneinstitutionen Posekær Få indblik i Posekærs dagligdag og drift sammen med de 4 bo-grupper, de enkelte teams og det administrative personale
Opgaver på længere sigt At videreudvikle de allerede aftalte strategiske mål på både overordnet og mere praksisnært niveau i forhold til hele tænkningen om Sund Opvækst (link) og arbejdet med netværksinddragende metoder samt understøtte implementering af konkrete indsatsområder i udviklingsplanen, som også fremgår af Virksomhedsaftalen for 2019 for Børnehandicapområdet
Læs mere om Børneinstitutionen Posekær, de løbende ledelsesopgaver, ansættelsesproces med mere i job- og kompetenceprofilen. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker i henhold til KL og SL lederoverenskomst.
Arbejdsstedet er Børneinstitutionen Posekær, Posekærvej 20, 6200 Aabenraa. Den ugentlige arbejdstid er, som udgangspunkt, primært mellem kl. 8 og 17. Dog vil der være aftenmøder og telefonopkald udenfor det tidsrum, hvis der opstår situationer, som det enkelte team ikke selv kan løse.
Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse er betinget af, at disse er tilfredsstillende.
Ansøgning Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest 15. januar 2019. Første samtale bliver gennemført den 21. januar og anden samtale den 28. januar 2019. Forventet tiltrædelse pr. 1. marts 2019.
Yderligere informationer om stillingen Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte institutionsleder Jane Damsgaard Jensen med spørgsmål om stillingen og forventningerne til den kommende afdelingsleder/daglig leder på telefon 3046 0890.

Lignende jobs

Lignende jobs