Jurist til personalekontoret i Aabenraa Kommunes personaleafdeling

Arbejdssted
Aabenraa
Oprettet
15. december 2018
Udløber
14. januar 2019
Jurist til personalekontoret i Aabenraa Kommunes personaleafdeling Har du interesse for at arbejde med forhandling og personalejura, hvor du skal kunne fortolke juridiske problemstillinger, sikre kvalitet i opgaveløsningen, og yde kompetent sparring? Så kan vi tilbyde dig et spændende og alsidig job i Personalekontoret i Aabenraa Kommune.
Personalekontoret er en del af Personaleafdelingen, hvor vi samlet er knap 30 engagede medarbejdere. I Personalekontoret arbejder vi med en alsidig opgavepalette indenfor rekruttering, sundhedsordning, MED og arbejdsmiljø, elever og personalejura.
Dine hovedopgaver Du kommer til at være i daglig kontakt med kommunens ledere samt arbejde med mange berøringsflader i hele organisationen. Dit fokus bliver at sikre professionel og løsningsorienteret sagsbehandling og samtidig have overblik og fokus på overholdelse af gældende lovgivning og interne retningslinjer.
Hovedopgaverne omfatter:
 • Faglig og juridisk rådgivning i personalesager til kommunens ledere på alle niveauer
 • Overenskomstfortolkninger, udfærdigelse af vejledninger og retningslinjer
 • Kontakt og forhandling med de faglige organisationer, herunder at medvirke til forhandling af tværgående forhåndsaftaler
 • Fortolkning af MED-aftalen
 • Tungere personalesager såsom afskedigelser, tjenstlige samtaler, forflyttelser og virksomhedsoverdragelse m.m.
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktion og HMU m.fl.
Din faglige profil
 • Er uddannet cand.jur.
 • Har erfaring indenfor ansættelsesret og personalejuridisk rådgivning
 • Har erfaring med offentlige overenskomster og aftaler
 • Har stærke skriftlige kompetencer og er en dygtig mundtlig kommunikator
 • Kan arbejde selvstændigt og procesorienteret
 • Har erfaring med selvstændigt at gennemføre forhandlinger med de faglige organisationer
 • Kan fungere som sparringspartner for organisationens ledelse samt dine kollegaer i personaleafdelingen
 • Sætter pris på tværfaglige samarbejde

Dig som person
 • Er engageret og brænder for at udvikle det personalejuridiske område
 • Kan lide at gå i dybden samtidig med, at du har fokus på at levere
 • Følger med i hvad der rører sig på det personalejuridiske område
 • Ser muligheder i forhandlingssituationer
 • Har overblik og helhedsforståelse - og kan se på tværs af hele organisationen
 • Er detaljeorienteret og systematisk
 • Kan arbejde selvstændigt og i teams hvor vi forventer at du indgår aktivt
 • Er villig til at yde en ekstra indsats når der er brug for det
 • Har humor
 • Kan skabe relationer med professionelt nærvær
 • Navigere i en politisk ledet organisation
Ydelige oplysninger om stillingen Har du spørgsmål så kontakt kontorleder Bente Bjørn Jensen på telefon 7376 7750 eller mail bbj@aabenraa.dk Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse hurtigst muligt. Stillingen er på overenskomstvilkår, og lønnen fastsættes efter forhandling med den faglige organisation og med udgangspunkt i dine faglige kompetencer.
Ansøgning Send din ansøgning via linket så vi har den senest d. 14. januar 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 23. januar 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs