Jurist til personalekontoret i Aabenraa Kommunes personaleafdeling

Arbejdssted
Aabenraa
Oprettet
15. december 2018
Udløber
14. januar 2019
Jurist til personalekontoret i Aabenraa Kommunes personaleafdeling Har du interesse for at arbejde med forhandling og personalejura, hvor du skal kunne fortolke juridiske problemstillinger, sikre kvalitet i opgaveløsningen, og yde kompetent sparring? Så kan vi tilbyde dig et spændende og alsidig job i Personalekontoret i Aabenraa Kommune.
Personalekontoret er en del af Personaleafdelingen, hvor vi samlet er knap 30 engagede medarbejdere. I Personalekontoret arbejder vi med en alsidig opgavepalette indenfor rekruttering, sundhedsordning, MED og arbejdsmiljø, elever og personalejura.
Dine hovedopgaver Du kommer til at være i daglig kontakt med kommunens ledere samt arbejde med mange berøringsflader i hele organisationen. Dit fokus bliver at sikre professionel og løsningsorienteret sagsbehandling og samtidig have overblik og fokus på overholdelse af gældende lovgivning og interne retningslinjer.
Hovedopgaverne omfatter:
 • Faglig og juridisk rådgivning i personalesager til kommunens ledere på alle niveauer
 • Overenskomstfortolkninger, udfærdigelse af vejledninger og retningslinjer
 • Kontakt og forhandling med de faglige organisationer, herunder at medvirke til forhandling af tværgående forhåndsaftaler
 • Fortolkning af MED-aftalen
 • Tungere personalesager såsom afskedigelser, tjenstlige samtaler, forflyttelser og virksomhedsoverdragelse m.m.
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktion og HMU m.fl.
Din faglige profil
 • Er uddannet cand.jur.
 • Har erfaring indenfor ansættelsesret og personalejuridisk rådgivning
 • Har erfaring med offentlige overenskomster og aftaler
 • Har stærke skriftlige kompetencer og er en dygtig mundtlig kommunikator
 • Kan arbejde selvstændigt og procesorienteret
 • Har erfaring med selvstændigt at gennemføre forhandlinger med de faglige organisationer
 • Kan fungere som sparringspartner for organisationens ledelse samt dine kollegaer i personaleafdelingen
 • Sætter pris på tværfaglige samarbejde

Dig som person
 • Er engageret og brænder for at udvikle det personalejuridiske område
 • Kan lide at gå i dybden samtidig med, at du har fokus på at levere
 • Følger med i hvad der rører sig på det personalejuridiske område
 • Ser muligheder i forhandlingssituationer
 • Har overblik og helhedsforståelse - og kan se på tværs af hele organisationen
 • Er detaljeorienteret og systematisk
 • Kan arbejde selvstændigt og i teams hvor vi forventer at du indgår aktivt
 • Er villig til at yde en ekstra indsats når der er brug for det
 • Har humor
 • Kan skabe relationer med professionelt nærvær
 • Navigere i en politisk ledet organisation
Ydelige oplysninger om stillingen Har du spørgsmål så kontakt kontorleder Bente Bjørn Jensen på telefon 7376 7750 eller mail bbj@aabenraa.dk Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse hurtigst muligt. Stillingen er på overenskomstvilkår, og lønnen fastsættes efter forhandling med den faglige organisation og med udgangspunkt i dine faglige kompetencer.
Ansøgning Send din ansøgning via linket så vi har den senest d. 14. januar 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 23. januar 2019.