Centerchef søges til Center for Myndighed og Social Service

Virksomhed
Arbejdssted
Ølstykke, Egedal
Oprettet
7. december 2018
Udløber
5. januar 2019
Kontakt
Peter Olrik

Vi søger en dygtig leder til 490 dedikerede medarbejdere i et center, der arbejder på tværs efter opskriften, at samarbejde mellem forskellige fagligheder skaber innovation.  Du bliver en del af den strategiske topledelse i kommunen.
 

Centeret
Center for Myndighed og Social Service gik i luften som et helt nyt center i november 2018 efter en sammenlægning af afdelinger i kommunen.
 
Center for Myndighed og Social Service løser dagligt og hele året rundt mange spændende og samfundsvigtige opgaver. Centeret består af fem afdelinger:
 

  • Den socialfaglige myndighed
  • Den sundhedsfaglige myndighed
  • Bo- og aktivitetstilbud
  • Socialpsykiatrien udsatte og rusmiddel
  • Børn, Unge, Handicap og Familier 

 

Dine opgaver
Opgaverne er mangeartede, og frem for alt er de super spændende, og du får muligheden for at gøre en markant forskel for mange medarbejdere og borgere i kommunen.

Du får ansvaret for ledelsen af centeret, herunder ansvaret for drift, økonomi og udvikling i centeret, ledelse af centerets ledere samt det overordnede ansvar for alle medarbejdere. Du skal understøtte arbejdet med en professionel projekt- og økonomistyring i kommunen samt forsætte med den investeringsdagsorden centeret har lagt. Samtidig indgår du i tværgående samarbejder, servicerer det politiske udvalg på området, og står for implementering af politiske og administrative beslutninger.
 
Ja, det er bestemt en ordentlig mundfuld, og sideløbende med et stærkt fokus på drift af en stor butik, er det tillige helt afgørende, at du er et fyrtårn på en vedholdende og inspirerende udviklingsdagsorden for alle de dygtige og engagerede medarbejdere, der tilsammen udgør centeret. 
 

Den kommende periode
Etableringen af det nye Center for Myndighed og Social Service er kommet godt fra start. Du skal fortsætte arbejdet med at skabe én samlet organisation på tværs af fagligheder og afdelingers kultur-, og fokusområder.
 
I den kommende periode skal du også arbejde videre med en række spændende, tværgående projekter, som Tæt på Tværs. Et projekt der arbejder med tidligere forebyggelse, hyppigere opfølgning og lavere antal sager pr. sagsbehandler, intensivering af det tværfaglige arbejde og en mere effektiv indsats. Tæt på tværs skal udvikles til at blive Endnu tættere på tværs.
 
Udover Tæt på Tværs venter andre spændende projekter, hvor nogle allerede er igangsat og andre stadig er i pipeline. Vi har særligt fokus på vores store projekt om fremtidens botilbud, men også projekter som ny handicappolitik, plejeboligstrategi og kommunikation skal prioriteres.
 

Dine kompetencer
Du har bevist, at du kan lede ledere og kommer til kommunen med dokumenteret ledelseserfaring fra flere lederstillinger og ledelsesniveauer. Du er en dygtig leder, der opleves som synlig og nærværende. Vi forventer, at du har erfaring med at lede i en politisk ledet organisation.
 
Du sikrer, at Direktionens strategiske beslutninger og de politiske ønsker omsættes til sikker drift i centret med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Politisk tæft og en naturlig evne til at skabe relationer er et must. Du sikrer, at samarbejdet fungerer, og at det sker med en høj grad af fællesskabelse såvel i centret som på tværs af organisationen.
 
Du vil blive leder for medarbejdere med en bred og stærk faglighed, hvoraf mange arbejder decentralt. Centeret har mange projekter og samarbejdsflader med de øvrige centre i kommunen, og det er vigtigt, at du har fokus på, at det tværgående samarbejde fungerer på alle niveauer i dit eget center og i relation til den øvrige organisation. Det er dit ansvar, at spille dit eget center på banen, når det giver mening, og du skal derfor både evne at tænke visionært og have personlig gennemslagskraft.
 
Du behøver ikke at være den dygtigste på et givent fagområde, men vi ser gerne, at du har fingeren på pulsen i forhold til centrets opgaveportefølje, så du både kan vende problemstillinger med medarbejderne og klæde direktion og politikere godt på.
 
 
Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfristen er 5. januar 2019 kl. 12.00.
 
Første samtaler bliver afholdt 14. januar 2019 og anden samtaler afholdes 22. januar 2019. Mellem de to samtaler udarbejdes en personprofil-analyse og en kognitiv test.
 

Ansættelse
Du vil referere til direktøren med det overordnede ansvar for Center for Myndighed og Social Service, Center for Skole og Dagtilbud samt Center for Sundhed og Omsorg. Vi ønsker at besætte stillingen med tiltrædelse 1. marts 2019.
 
Du bliver ansat på overenskomstvilkår jf. aftale om aflønning af chefer. Til stillingen vil der være mulighed for at indgå aftale om resultatløn ligesom det også er muligt at forhandle individuelle tillæg.
 

Oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stilingen hos direktør Peter Olrik på telefon 72 59 61 50. Oplysninger om selve rekrutteringsprocessen fås hos HR-partner Lena Vang Olsen på telefon 72 59 62 25.


Generelt om Egedal Kommune
Egedal Kommune har cirka 43.000 indbyggere og 3.400 medarbejdere. Vi er organiseret med en Direktion, et udviklingssekretariat, syv fagcentre og to tværgående servicecentre.
Egedal Kommune består af de store byområder Ølstykke, Stenløse og Ledøje-Smørum og dækker 128 km2.
 
I Egedal Kommune lægger vi generelt vægt på helhedsorienteret tænkning og tværgående samarbejde præget af dialog, anerkendelse og tillid.
 
Kommunens administration og sundhedsområdet er samlet i et nyt og topmoderne rådhus og sundhedscenter, der ligger lige ved Egedal S-togs Station og er nemt tilgængeligt i bil. 

Lignende jobs

Lignende jobs