Dataanalytikere/statistikere/farmako-epidemiologer søges til Afd. for Depression og Angst

En 3-årig fuldtidsstilling og en 2-årig fuldtidsstilling som dataanalytiker/statistiker/farmako-epidemiolog ved Afdeling for Depression og Angst (ADA) er ledig til besættelse fra 1/2 2019 eller snarest herefter.

Om afdelingen:
Afdeling for Depression og Angst (ADA) er en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet, på forskellige specialiseringsniveauer, til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod komplekse psykiatriske problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.

ADA er i november 2018, flyttet til Det Nye Universitetshospital i Skejby. I den forbindelse sætter vi nu ekstra kræfter ind på at styrke afdelingens forskningsprofil, som understøtter vores status af at være en del af et universitetshospital.

Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på 3 sengeafsnit og 3 store ambulante enheder, som hver har sin egen funktionsledelse. Derudover har ADA en række aktive forskere, en professor samt et forskningsudvalg, der arbejder med at fremme forskningen i afdelingen.
Du kan læse mere om afdelingens enheder på vores hjemmeside: http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/afdeling-for-depression-og-angst/

Om stillingen:
Stillingerne er med 100% tjenestetid ved ADA's forskningsenhed. Forskningsenheden består af læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, en farmako-epidemiolog, en statistiker samt en AC-medarbejder.

Arbejdsopgaver bliver som følger:

 • At foretage data-management og udføre statistiske analyser baseret på data fra registre (særligt receptdatabasen) samt biobanke (genetiske data).
 • At bidrage med vejledning af ADA's forskere i forbindelse med planlægning og eksekvering af kliniske og epidemiologiske forskningsprojekter med psykofarmakologisk fokus.
 • At planlægge og gennemføre register-baserede farmako-epidemiologiske studier.
 • At publicere eller at bidrage til publicering og formidling af forskningsresultater.
 • At medvirke til at placere Aarhus Universitetshospital i et nationalt og internationalt forskningsnetværk.

Kvalifikationer:
Der ønskes ansøgere med følgende kvalifikationer:
 • Uddannelse: Ansøgere skal have en kandidat-/master-grad i statistik, (molekylær)biologi, lægevidenskab, farmaci, epidemiologi, public health eller lignende.
 • Forskningserfaring: Ph.d.-uddannelse eller modsvarende samt stor erfaring med eksekvering af forskningsprojekter inden for farmako-epidemiologi og farmako-genetik- fra idé til publikation.
 • Betragtelig erfaring med data management og statistiske epidemiologiske analyser
 • Betragtelig erfaring med SAS, R, og/eller STATA
 • Erfaring med samarbejde med udenlandske forskningsgrupper
 • Gode danskkundskaber og engelskkundskaber både i tale og på skrift
 • Gode samarbejdsevner i et tværfagligt akademisk miljø

Ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for akademikere ansat i regionerne.
Ansættelsessted er Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien, Palle Juul Jensens Boulevard 175, 8200 Århus N.

Ansøgningsfrist:
Ansøgning vedlagt relevante bilag fremsendes senest d. 20/12 2018. Ansøgning vedlagt relevante bilag fremsendes senest d. 20/12 2018. Ansættelsessamtaler finder sted den 11.1. 2019 fra kl. 8.30

Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningsfarmaceut Christiane Gasse på chgass@rm.dk. Stillingen søges gennem ansøgningssystemet ved at følge linket herunder.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

20-12-2018
 

Kategori

Salg og kommunikation, Kommunikation og journalistik
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland