Afdelingssygeplejerske søges til Samsø Sundheds- og Akuthus

Afdelingssygeplejerske til Samsø Sundheds- og Akuthus

Vi søger en afdelingssygeplejerske pr. 1. marts 2019 eller snarest muligt.

Vi tilbyder en spændende stilling med mulighed for at være med til at udvikle det samlede sundhedstilbud på Samsø.

Samsø Sundheds- og Akuthus er et samarbejde mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune og en en del af Aarhus Universitetshospital.

Samsø Kommune og Region Midtjylland er i færd med at udarbejde en ny samarbejdsmodel for det samlede sundhedstilbud på Samsø. Formålet er, at skabe sammenhængende patient-/bogerforløb og sikre størst mulig udnyttelse af de sundhedsfaglige kompetencer på øen.

Sundheds- og Akuthuset varetager sygepleje, udredning, behandling og rehabilitering af borgere og patienter på husets kommunale korttidspladser og regionale observationspladser samt i skadestuefunktionen.

Vi har fokus på udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet, inddragelse af borger/patient/pårørende samt styrkelse af samarbejdet internt og med vores nærmeste samarbejdspartnere.

Din profil

 • har ledererfaring, gerne lederuddannelse
 • kan sætte retning og stå i spidsen for forandringer
 • har fokus på kliniknær faglig ledelse, hvor borgerens/patientens behov kommer først
 • er synlig og kan inspirere og engagere medarbejderne så alle kompetencer kommer i spil
 • kan formidle budskaber klart og forståeligt i respektfuld dialog
 • kan initiere og understøtte udviklingen af den enkelte medarbejders og de samlede kompetencer i huset
 • kan samarbejde med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere
Vi tilbyder
 • lederuddannelse, hvis du ikke allerede har det
 • supervision sammen med andre ledere
 • engagerede og kompetente medarbejdere
 • gode samarbejdspartnere på og uden for øen
 • et Sundheds- og Akuthus der er er i samspil med samfundet
 • vi kan være behjælpelige med bolig
Om Samsø Sundheds- og Akuthus
Vi har fire kommunale korttidspladser og fire regionale observationspladser samt en døgnbemandet skadestue med mulighed for røntgenundersøgelser.
Borgerne på de kommunale korttidspladser er visiteret til rehabiliteringsforløb eller aflastningsophold.

Patienterne i de regionale observationspladser og skadestuen er henviste fra AMK-vagtcentralen eller direkte fra vagtlæge. Patienterne opholder sig på observationspladserne til de er færdigbehandlede eller til de kan overføres til Aarhus Universitetshospital til videre behandling.
Vi er ca. 25 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og servicemedarbejdere.

Det lægefaglige ansvar varetages af øens to praktiserende læger

Huset rummer desuden flere kommunale funktioner.

Vi har et frugtbart, tæt og forpligtende samarbejde med Samsø Kommune, de praktiserende læger og Samsø Redningskorps.

Læs mere om huset her

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Der må påregnes prøvetid i de første tre måneder af ansættelsen.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Kirsten Rahbek på 3092 2449.
Vi afholder ansættelsessamtaler den 24. januar 2019.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

17-01-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Behandling og sundhed
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland