Ulfborghus søger teamleder

Ulfborghus er et nyoprettet specialpædagogisk botilbud under Specialområde Børn og Unge beliggende i Ulfborg i Vestjylland. Der forventes godkendelse af Ulfborghus pr. 1. januar 2019. Ulfborghus erstatter det tidligere tilbud Skovhuset.

Hvem er du?
Vi forventer, at du har en solid faglig baggrund, er uddannet pædagog, og at du har ledelseserfaring eller lyst til ledelse.

Endvidere lægger vi vægt på, at du

 • har erfaring fra området
 • har erfaring med vagtplanlægning, gerne fra døgnområdet
 • kan bidrage til afdelingens faglige udvikling
 • kan bevare overblikket - også under pres
 • evner tydelighed både fagligt, personligt og organisatorisk
 • værdsætter og kan håndtere en hverdag med høj grad af selvstændighed og ansvar.

Om stillingen
Vores mål er, med høj faglig kvalitet, at understøtte borgerne i deres trivsel og udvikling.

Teamlederen vil være medansvarlig for
 • ledelsesopgaver på såvel fagligt, personligt og organisatorisk niveau
 • udvikling og fastholdelse af et fagligt engageret personale
 • vagtplanlægning
 • kvalitetssikring af magtindberetninger
 • implementering af faglige tilgange og metoder på tværs af faggrupper
 • samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen

vi tilbyder
 • et job med mulighed for en hverdag med høj grad af selvstændighed og ansvar
 • et spændende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor ikke to dage er ens
 • et job med et omfattende kompetenceudviklingsprogram og relevante kurser
 • en afdeling med stærke samarbejdsrelationer, trivsel og humor
 • en afdeling med en åben og direkte feedback- og kommunikationskultur
 • supervisionsforløb med ekstern supervisor

Teamlederen refererer til afdelingslederen.

Hvem er vi?
Ulfborghus er en afdeling i Specialområde Børn og Unge (SBU) i Region Midtjylland.
Ulfborghus er beliggende på to matrikler i Ulfborg i Vestjylland, og indeholder døgntilbud, aflastning og et internt skoletilbud.
Vi er et specialpædagogisk tilbud, hvor det fagprofessionelle personale løbende bliver kompetenceudviklet til målgruppen. Afdelingen er normeret til 12 pladser fordelt i to grupper - en børnegruppe og en ungegruppe med 6 borgere tilknyttet hver gruppe. Vi er i alt ca. 40 medarbejdere.
Vi arbejder teamorienteret, således at borgerne i hver gruppe er tilknyttet et fast medarbejderteam.
Tilbuddet retter sig mod børn og unge indenfor autismespektrum forstyrrelser og generel udviklingsforstyrrelse, som kan have komorbiditet i form af ADHD og psykiatriske diagnoser.

På Ulfborghus har vi høj fokus på at skabe de bedste betingelser for trivsel og udvikling hos borgerne, og det ligger os på sinde, at vi møder borgerne med respekt og anerkendelse, samt en høj grad af faglighed. Vi arbejder ud fra en autismefaglig tilgang, hvor struktur, forudsigelighed og genkendelighed er en naturlig del af hverdagen. Vi gør i høj grad brug af omgivelserne både naturen og den brede vifte af friluftsaktiviteter og sport som tilbydes i lokalområdet. Endvidere arbejdes der målrettet med ADL.

Ulfborghus understøttes af centrale stabsfunktioner. Ulfborghus har desuden tilknyttet en psykolog til at understøtte det pædagogiske arbejde omkring borgerne.

Læs mere om afdelingen og SBU på hjemmesiden http://www.sbu.rm.dk/

Yderligere oplysninger
Der er tale om en fast fuldtidsstilling, med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland, herunder ny løn. Vi forventer, at du har kørekort og adgang til bil.

Stillingen ønskes besat 1. marts 2019 eller snarest herefter.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til afdelingsleder Bente Ravn Jakobsen på telefonnr. 5126 4937.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 4. januar 2019. Første samtalerunde finder
sted den 14. januar 2019 og 2. samtalerunde den 21. januar 2019.
Begge samtaler finder sted i Ulfborg. Ansøgere, der udvælges til 2. samtale vil blive bedt om at
udfylde Garuda Kompetenceprofil og møde til tilbagelæsning i Viborg i uge 2.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere
i omplacering have fortrinsret til at komme til samtale.I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

04-01-2019
 

Kategori

Ledelse og HR, Ledelse, Undervisning, Pædagogisk- og socialt arbejde
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland