Sygeplejersker til Neurorehabiliteringen i Skive, Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive

2 stillinger som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Hammel Neurocenter, på henholdsvis Sengeafsnit 12 og Sengeafsnit 13, Regionshospitalet Skive, er ledige til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Om stillingen
Stillingerne er på 32-37 timer pr. uge i skiftende vagter med weekendvagt ca. hver 3. uge.
Hovedtjenestested vil være Regionshospitalet Skive.

Vi lægger vægt på:
At du har erfaring som sygeplejerske og meget gerne indenfor neurorehabilitering, neurologi eller almen medicin.

Vi forventer:

  • At du har lyst og interesse, samt faglige ambitioner, indenfor specialet.
  • At du som person er rolig og imødekommende.
  • At du - efter en introduktions og oplæringsperiode - professionelt kan håndtere komplekse patientforløb med svært kognitivt skadede patienter, hvor konfusion og agitation kan være fremtrædende symptomer.
  • At du kan indgå i et ofte krævende samarbejde med kriseramte pårørende.
  • At du kan indgå konstruktivt i en dynamisk og foranderlig hverdag.
  • At du sygeplejefagligt er godt funderet og kan byde ind i et tæt tværfagligt teamarbejde omkring den enkelte patient.
Vi tilbyder:
  • Introduktionsdage i vores uddannelsesafdeling
  • Introduktion og oplæring i afsnittet
  • Et meget engageret personale med højt fagligt niveau
  • Et godt og støttende kollegialt miljø
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her

Om Neororehabiliteringen i Skive
Neurorehabiliteringen i Skive er en organisatorisk del af Hammel Neurocenter.
Afsnittene modtager primært apopleksi-patienter til specialiseret rehabilitering på regionalt niveau. Der er plads til i alt 30 patienter. Patienterne har kognitive eller sensomotoriske skader, eller en kombination heraf. Det kan altså dreje sig om besvær med hukommelse, koncentration og overblik - såvel som motoriske og sproglige udfordringer.

På afsnittene er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter og sekretær. Der er tilknyttet læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopæder og neuropsykolog. Afsnittet er uddannelsessted for både elever og studerende.

Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Vi har fokus på høj patient-/pårørendeinddragelse i rehabiliteringsforløbet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurorehabiliteringen Skive, Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Afdelingssygeplejerske Lone Kristensen på tlf.: 7844 6101, eller
Afdelingssygeplejerske Jytte Kjær Krarup på tlf.: 78446121

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk via Emply senest tirsdag den 18. december 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 21. december 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

18-12-2018
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland