Ledende lægesekretær til Aarhus Universitetshospital

En spændende og udfordrende stilling som ledende lægesekretær i Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Spil en vigtig rolle
Som ledende lægesekretær har du ledelsesansvaret for 52 dygtige lægesekretærer samt fire lægesekretærelever. Du står for den daglige personaleledelse med fokus på høj faglig standard og trivsel blandt dine medarbejdere, ligesom du gennemfører MUS-samtaler, tager dig af sygefravær og rekruttering af nye medarbejdere samt andre forefaldende opgaver, der sikrer en velfungerende afdeling.

En vigtig del af din rolle er ligeledes at stå for nye tiltag og implementeringsopgaver, bl.a. indenfor udrednings- og behandlingsret, samt have fokus på at optimere og kvalitetsudvikle patientforløbene. Stillingen indebærer desuden, at du deltager i bl.a. kvalitetsråds- og samarbejdsudvalgsmøder.

”Det er en udfordrende stilling, hvor du får alle muligheder for at bruge dine lederevner og arbejde for, at vi også fremover har et højt fagligt niveau i lægesekretærgruppen. Det giver dig alle muligheder for at sætte et solidt aftryk på vores fremtid,” forsikrer oversygeplejerske Birgit Eg.

Et stærkt team står klar til at tage godt imod dig
Du kan se frem til at blive en del af en visionær kultur, hvor vi er stolte af at udfylde en meget vigtig funktion, der gør en reel forskel for mange tusinde patienter hvert år.

Du er uddannet lægesekretær med erfaring fra en lignende stilling med ledelse. Vi forventer, at du har en lederuddannelse - minimum på diplomniveau. Du har vist, at du kan skabe resultater gennem andre og medvirke til lægesekretærgruppens fortsatte udvikling, ligesom du kan løse ledelsesopgaver med fokus på kvalitet, effektivitet og høj medarbejdertilfredshed. Du har gennemslagskraft og har nemt ved at træffe beslutninger.

”Det er en stilling, der kræver en vis pondus. Det er vigtigt, at du kommer med input til forbedringer, og at du har en anerkendende ledelsesstil med fokus på både den individuelle og samlede indsats,” slutter Birgit Eg.

Interesseret?
Vil du vide mere om stillingen eller afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Birgit Eg Andersen på 5150 4830. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningsfrist 18. december 2018. Ansættelsessamtaler finder sted 21. december 2018. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

18-12-2018
 

Kategori

Ledelse og HR, Ledelse
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland