Sagsbehandler i Command Support Staff i Air Control Wing

Virksomhed
Arbejdssted
Midtjylland
Oprettet
7. december 2018
Udløber
20. december 2018

Sagsbehandler i Command Support Staff i Air Control Wing
Har du lyst til at arbejde i et team med fokus på kompetenceudvikling, onboarding og fastholdelse? Så har vi en mulighed her. Om osAir Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum - samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet.

Commanders Support Staff er en del af ACW Support Group, hvor nogle af de overordnede opgaver er personelplanlægning både til internationale og nationale operationer, herunder også opstilling, uddannelse og indsættelse af ACW kommandobefalingsmænd samt at udarbejde ACW intentions- og udviklingsplan og efterfølgende koordinere og gennemføre personelplanlægningsmøder.

Vores dagligdag er travl, men spændende og udfordrende, da vi med det overordnede ansvar løser en bred vifte af opgaver. Vi støtter resten af vores myndighed med alt fra ledelsesinformation, personaleplanlægning, administrativ støtte ved INTOPS, afholdelse af sygefraværssamtaler og kompetenceudvikling af personellet.

Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook side ”Air Control Wing”. Om stillingenStillingen som sagsbehandler i Commanders Support Staff er på funktionsniveau M231, seniorsergent.

Commanders Support Staff er en nyoprettet funktion, hvor vi ved hjælp af en teamorienteret tilgang har fokus på, gennem samarbejde, at få alle opgaver løst. Dine opgaver vil løbende blive tilpasset, i takt med at sektionen konsolideres.

I udgangspunktet omhandler det blandt andet:
- Onboarding og mentorering, der blandt andet omfatter at planlægge og udfærdige oplæringsprogram til nye medarbejdere i samarbejde med ansættende leder og mentor.
- Sagsbehandling af Air Control Wing kompetenceudviklingsstrategi herunder afvikling af planlægning og afholdelse af kompetenceudvalgsmøder, opdatering og evaluering af ACW kompetencestrategi samt koordinering af ACW kompetenceregnskab.
- Afgangssamtaler, med henblik på eventuelle fastholdelsestiltag i ACW.

Du indgår som kommandobefalingsmand i enhedens deployerbare radarbidrag under INTOPS og øvelser, hvor det forventes at du kan anvende, kontrollere og vejlede i de administrative processer i DeMars (PERSYS, arbejdstidsstyring, rejsestyring m.fl.) og Captia.

Du deltager i udarbejdelse af enhedens overordnede strategier, bestemmelser og procedurer indenfor HR ansvarsområdet, samt videreformidler dette til enhedens chefer, ledere, administrative personel og øvrigt personel ved hjælp af hjemmeside, briefinger, seminarer m.v. Om digDu har gennemgået og bestået VMF2 eller VUTII/ML eller er indstillet på at gennemføre uddannelsen, samt er bedømt egnet hertil.

Da du vil få en stor berøringsflade forventes det, at du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.

Du skal kunne inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde samt formå at kommunikere tydeligt i både skrift og tale. Det vil være en fordel, hvis du er uddannet inden for administrationsområdet, eller har erfaring som kommandobefalingsmand.

Du anvender PC og Microsoft Office, specielt excel programmer på et rimeligt niveau, da det er en naturlig del af din hverdag. Herunder forventes det at du kan anvende og kontrollere informationer i DeMars PERSYS samt Captia.

Du er bedømt, eller kan bedømmes egnet til INTOPS, da det er et krav, at du kan udsendes til Internationale Operationer. AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. sektionschef kaptajn Jesper Sørensen på mail: ACW-SC-004@mil.dk eller telefon 728 45011.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 20. december 2018 og samtaler forventes afholdt snarest herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs