IT-tekniker (konstabel) til CIS- Operationscenter

Virksomhed
Arbejdssted
Sydjylland
Oprettet
7. december 2018
Udløber
6. januar 2019

IT-tekniker (konstabel) til CIS- Operationscenter
Om os3. CIS- Operationsstøttebataljon (3 CISOPSBTN) er en ny operativ bataljon, der skal samle store dele af de opgaver, som nu løses i fire afdelinger i staben ved Telegrafregimentet. For at kunne indfri dette, vil 3 CISOPSBTN blive etableret med tre ben, som er indbyrdes forbundne. De tre ben er: Driftssiden, som består af CIS Operationscenteret, SATCOM HUB og Forsvarets Frekvenskontor; Videreudviklingssiden, som består af Federated Mission Networking sektionen og Implementeringssektionen, samt Uddannelsessiden, som består af uddannelsessektionen. Hertil kommer en stab, som skal synkronisere, prioritere opgaver og ressourcer samt støtte de seks sektioner.

Bataljonen vil være præget af specialister, der inden for hver deres område bidrager til den fælles opgaveløsning. Arbejdstempoet vil være højt, og der vil være en stor grad af fleksibilitet og omstillingsparathed, når operative behov eller pludselige ændringer skal imødekommes. Fokus vil være på alle tre ben, hvor driften fokuserer på at støtte de tre andre bataljoner, mens videreudviklingen især fokuserer på NATO-koncepten for Federated Mission Networking og herunder etablering af Battlelab, definering af arkitektur og topologi samt opbygning af de instanser og standarder, der skal sikre, at vi kan indgå i denne koncept. Uddannelsesbenet fokuserer på at skabe forudsætninger for den kapacitetsnære uddannelse samt på at højne det faglige niveau ved alle bataljoner i Føringsstøtteregimentet

Bataljonen har et teknisk højt niveau, som i kombination med en stor operativ forståelse sikrer, at vi i samarbejde med de øvrige bataljoner ved regimentet kan levere gode og solide føringsstøtte-løsninger til de operative brugere inden for alle værn. Så vidt muligt søger vi at lave standardløsninger - som naturligvis altid skal tilpasses en given opgave eller enhed. Derfor baserer vi vores virke på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister, hvor en flad ledelseskultur sikrer inddragelse af specialister i tide. Dette giver både fleksibilitet, effektiv ressourceudnyttelse og et godt arbejdsmiljø.
Om stillingenDu vil skulle virke som IT-tekniker (ITTEK) og kunne indgå i et professionelt team med en stor faglighed.
Som ITTEK i servergruppen er du med til at drive flere forskellige systemer. Du skal først og fremmest kunne arbejde sammen med de andre teknikere og i fællesskab kunne erkende og løse problemer. Du skal kunne arbejde struktureret og være opmærksom på dokumentation.

Du skal også kunne vejlede ikke-uddannet personel og du skal have gode faglige kompetencer, som du forstår at omsætte i praktiske løsningsforlag, hvis der bliver behov for det.
Du vil skulle virke som specialist og ikke mindst problemknuser, når vi skal have løst de pålagte opgaver. Det forventes derfor, at du har teknisk kendskab til de almindeligt forekommende servere, SAN og NAS der indgår i vores standardløsninger og hurtigt kan tilegne dig viden om det mere specielle udstyr, der også bruges til at støtte brugerne.
Om digDu skal være uddannet IT-tekniker, og er efteruddannet med relevante IT-kurser.
Du skal være initiativrig, struktureret og fleksibel. Du skal kunne indgå i et samarbejde med de andre teknikere og kunne se hvorledes servergruppens produkter indgår i den samlede løsning og derved være med til at kunne give de bedst mulige delprodukter. Du skal desuden have en hvis grad af servicemindedhed.
Samtidig skal du kunne arbejde i virtualiserede miljøer med remote adgang.

Dine ønskelige kvalifikationer er:
• Microsoft Server 2012R2 eller nyere certificeret.
• VMware Vsphere 6.x
• ITIL Foundation certificering.

Vi ser gerne, at du har erfaring indenfor:
• Microsoft Hyper-V
• Microsoft Sharepoint Server
• Microsoft Exchange
• Microsoft Skype for Business
• Microsoft SQL
• Microsoft Identity Manager
• VMware Horizon View (wmview)
• Veeam backup
• Syslog server
• Generel overvågning
AnsættelsesvilkårStillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for CISOC; major Kim Eg Pedersen på mail TGR-CISOC00@mil.dk eller telefon 72 82 65 20.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 728 19163.

Ansøgningsfrist er den 6. januar 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse snarest.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og Specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk