Faglærer og sagsbehandler indenfor luftkrigsførelse (AAW) til Center for Taktik

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland
Oprettet
7. december 2018
Udløber
16. december 2018

Faglærer og sagsbehandler indenfor luftkrigsførelse (AAW) til Center for Taktik
Er du kaptajnløjtnant med gode pædagogiske evner og erfaring fra sejlende tjeneste? Så har du her muligheden for et udviklende job, hvor du får ansvaret for sagsbehandling og uddannelser indenfor Anti-Air-Warfare (AAW). Om osCenter for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter, med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vore primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer.

TAC er organisatorisk et fagcenter, der pr. 1. januar 2019 er tilknyttet Søværnets 2. Eskadre og vi er beliggende i Frederikshavn. Find os også på Facebook. Om stillingenDu vil komme til at indgå i Faggruppe Anti-Air-Warfare under Uddannelsessektionen.

Faggruppens hovedopgaver er at undervise i opbygning af luftbillede, samt taktik i forbindelse med forsvar mod fly og missiler. Desuden underviser faggruppen i elektronisk krigsførelse. Ud over dig består faggruppen af to øvrige faglærere samt en faggruppeleder.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen, også selv om du ikke bor i Nordjylland. Endvidere er der mulighed for udlån til de sejlende enheder i perioder, hvis det er dit ønske. En stor del af opgaveløsningen på TAC er tværgående med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver gode samarbejdsevner og helhedsorientering

Hvordan bliver din hverdag?

Som faglærer og sagsbehandler i AAW vil du være TAC primære underviser inden for skibets egenbeskyttelse imod fly og missiler i tæt samarbejde med faggruppe våbentaktik. Du får det primære ansvar for AAW undervisning til kommende officerer

- og her vil du indgå i et samarbejde omkring kursuslederfunktionen, der varetages i fællesskab med de øvrige faggrupper.

Udover egentlige uddannelser på TAC foregår en del af undervisningsaktiviteterne som søtræning (sea-riding), hvor TAC personel medsejler på enhederne for at støtte enhedsuddannelsen ombord, som en del af forberedelserne før gennemførsel af træning ved Neustadt og DOST.

Her vil du få en central opgave i forhold til mentorering af ASMD-kæden ombord.

Planlægning af søtræning sker i tæt samarbejde med den enkelte medarbejder, under hensyntagen til egne ønsker og med afsæt i en fornuftig balance imellem arbejde og privatliv.

Du vil i samarbejde med faggruppelederen få et medansvar for den løbende opdatering af eksisterende uddannelser - samt med udviklingen af nye uddannelser, bla. i forbindelse med etablering af områdeluftforsvar til Søværnet. Om digDu er kaptajnløjtnant af operativ linje og du har erfaring fra sejlende tjeneste ved 2. eskadre, primært støtteskibe eller fregatter. Du har gennemført taktisk officersuddannelse (TAC671, TAC672 samt TAC673) samt uddannelse til våbenleder-operationer (VBC-672).

Du har interesse for fagområdet og har lyst og drivkraft til at fordybe dig videre. Du besidder lysten til at videreformidle viden og erfaringer til personel på alle niveauer.

Premierløjtnanter er også velkomne til at søge stillingen og i så fald vil du blive ansat med en uddannelsesaftale, der bringer dig på det ønskede kompetenceniveau.

TAC er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af relevant videreuddannelse - nationalt som internationalt - og udvekslingsforløb med danske eller udenlandske enheder.

Du er sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET, og du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
AnsættelsesvilkårStillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle et tillæg.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte orlogskaptajn Jens Hansen, på telefon 72 85 53 40 eller mail SSK-TACUD001@mil.dk.

Har du spørgsmål vedr. løn og ansættelsesvilkår kan de rettes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), HR-konsulent Britt Holde på tlf.: 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er søndag d. 16. december 2018 og stillingen er til umiddelbar besættelse. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs