Fagligt stærk leder med ønske om personaleledelse søges til Flyvevåbnets Administrative Fællesskab

Virksomhed
Arbejdssted
Midtjylland
Oprettet
7. december 2018
Udløber
18. december 2018

Fagligt stærk leder med ønske om personaleledelse søges til Flyvevåbnets Administrative Fællesskab
Har du indblik i SAP, Forsvarets struktur og efteruddannelsessystem, og vil du gerne være med til at udvikle området i Flyvevåbnet, samtidig med at du leder fire dedikerede medarbejdere? Så er det dig vi søger som vores nye leder af struktur og arrangementsstyring! Om osFlyvevåbnets Administrative Fællesskab er en afdeling under Operations Support Wing, der er en nyoprettet Wing i Flyvevåbnet. Det administrative fællesskab har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets myndigheder, herunder administration af struktur og arrangementsstyring.

Fællesskabet består af en central del i Karup kaldet Koordinationssektionen, der er samplaceret med Operations Support Wing. Dertil kommer tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Karup og Skrydstrup.

Koordinationssektionen er opdelt i 3 elementer; et policy- og koordinationselement, et personelelement og et rejseelement. Vi sætter pris på at servicere alle vores ansatte, elever og ledere med kunden i centrum. En service, der altid leveres med faglighed og kvalitet i højsædet.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør - Vi ønsker, at det administrative fællesskab er et godt sted at arbejde. Om stillingenSom leder af struktur og arrangementsstyring, er du leder for fire medarbejdere og du har det administrative ansvar for alle strukturændringer i Flyvevåbnet, samt ansvaret for administrativ håndtering af en væsentlig del af arrangementsstyring for Flyvevåbnet.

Du vil derfor være ansvarlig for varetagelsen af følgende opgaver:
- Sagsbehandling, udvikling og gennemførelse af strukturændringer for FLV myndigheder.
- Sagsbehandling, udvikling og administrativ håndtering af arrangementsstyring for FLV myndigheder.
- Indtastning og ændring af strukturdata i Demars.
- Indtastning og ændring af data på arrangementer og perioder i arrangementsstyring.
- Controlling på struktur og arrangementsstyring.
- Levering af administrativ støtte til INTOPS til flyvevåbnets myndigheder ved behov.

Endelig er du som leder selvfølgelig ansvarlig for arbejdstidstilrettelæggelse, kompetenceudvikling samt medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler for alt underlagt personel. Om digDa vi ønsker et bredt ansøgerfelt, kan stillingen søges af seniorsergenter, oversergenter der ønsker avancement eller civile med den rette baggrund og har mod på ledelsesopgaver.

Det afgørende for os er, at du har en uddannelse inden for offentlig administration eller en lignende faglært uddannelse, samt at du har erfaring med arrangementsstyring, struktur og personeladministration fra tidligere stillinger eller har mod på dette, da du bliver direkte ansvarlig for dine medarbejderes virke og opgaveløsning.

Som person skal du trives i et miljø, hvor faglighed, fleksibilitet og korte deadlines er en selvfølge. Du har endvidere sans for orden og detaljer uden at miste dit helhedsperspektiv, dit kundefokus og din handlekraft. Vi lægger desuden vægt på selvstændighed, kreativitet og evnen til at udfordre det bestående.

Det er ønskeligt at du er fortrolig med DeMars personalestyring, struktur, arrangementsstyring og ledelsesinformation.

Endelig genkender vi en god mellemleder ud fra ordet RAFTE, der dækker over Rollemodel, Ansvarlighed, Faglighed, Troværdighed og Engagement. Vi forventer derfor, at en kommende mellemleder i Flyvevåbnets Administrative Fællesskab kan leve op til dette.

Vi ser gerne at du vedlægger din seneste FOKUS eller anden udtalelse fra tidligere stillinger. AnsættelsesvilkårMilitær ansøger:
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Civil ansøger:
Stillingen er klassificeret som kontorfuldmægtig. Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsoverenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It- medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fælles overenskomst mellem Finansministerieret og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Gældende for både militær og civil ansættelse:
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Kim Petersen på mail OSW-ACK-101@mil.dk eller på telefon 56 86 47 74.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 18. december 2018 og samtaler forventes afholdt i uge 51. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs