JOB
 

Sygeplejerske til sundhedsenheden - Område Christiansbjerg

18anette.jpg Om jobbet

Vi søger 2 nye kolleger til vores dygtige sygeplejeteam i sundhedsenheden Christiansbjerg. Vikariaterne er begge af 1 års varighed med timetal mellem 30-37 timer ugentligt, alt efter ønske.
Brænder du for at varetage sygepleje til borgere med komplekse problemstillinger, der har brug for grundlæggende samt avanceret sygepleje, og hvor hverdagen er præget af uforudsigelighed?

Så er det dig, vi søger!


Stillingen som sygeplejerske i sundhedsenheden forudsætter at du trives med at arbejde selvstændigt og struktureret. Som sygeplejerske i sundhedsenheden varetager du sygeplejefaglige opgaver i borgers eget hjem herunder sygeplejefaglige udredninger, komplekse og ustabile sygeplejeindsatser, borgeroplæring, visitering af pleje- og praktisk hjælp og tildeling af hjælpemidler i rehabiliteringsforløb.

Du møder alle slags borgere - fra børn til ældre, fra ressourcestærke til ressourcesvage - med akutte, kroniske, somatiske og psykiatriske lidelser. Dette fordrer, at du har gode kommunikative evner samt formår at yde nærværende sygepleje, også i pressede situationer.
Din måde at yde sygepleje på tager altid afsæt i borgerens egne ressourcer, og målet er oplære borgeren eller dennes netværk, for at gøre vedkommende så selvhjulpen som muligt. Vi vægter derfor, at du har en rehabiliterende tankegang og kan arbejde med borgeroplæring, også i en travl hverdag.

I sundhedsenheden område Christiansbjerg vægtes tværfaglighed højt, og du kommer derfor til at dele kontor med ergo- og fysioterapeuter, som bliver en del af dit team. Tværfaglige besøg i borgerens eget hjem er også en del af hverdagen, som prioriteres højt, da vi har god erfaring med at det er med til at styrke og udvikle teamet.

Sundhedsenheden består af både sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, borgerkonsulenter og medarbejdere med specialfunktioner. Sammen arbejder vi med et rehabiliterende sigte og har fokus på borgeroplæring og gode sammenhængende forløb.
Hvis du kan se dig selv ind i det ovenstående og bidrage hertil, er det dig, vi står og mangler.

Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. er tjenesten
fortrinsvis dagvagt, men med enkelte aftenvagter. Der arbejdes som udgangspunkt hver 4. weekend, der kan være andre intervaller ved ferie o. lign.

Din profil
  • Om du er nyuddannet eller har erfaring spiller ingen rolle. Så længe du er åben for udvikling, skal vi nok klæde dig på til opgaven.
  • Er fagligt velfunderet, og trives med at yde sygepleje i komplekse borgerforløb med mange forskellige samarbejdspartnere.
  • Du er bevidst om, hvad det gode samarbejde er - både internt og eksternt.
  • Er god til at koordinere, strukturere og prioritere tid og opgaver.
  • Kan holde overblik i pressede situationer.
  • Trives med at arbejde selvstændigt, også når tempoet er højt og der er mange bolde i luften.
  • Har flair for at få borgerens ressourcer i spil, og arbejder fokuseret med borgeroplæring ud fra eskalationspilen.
  • Har kørekort.
  • Kendskab til forløbsmodellen og vores journalsystem CURA ses som en fordel.
Derfor skal du vælge os

Du vil blive en del af et stærkt og fagligt kompetent team med trofaste og positive kolleger, et godt arbejdsmiljø og mulighed for faglig udvikling. Vi er en spændende arbejdsplads, hvor faglighed og trivsel er i fokus.

Vi indgår i et tværfagligt fællesskab med fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjemmeplejen, diætist, demensnøgleperson ligesom vi har et tæt samarbejde med praktiserende læger, sygehuse med flere, hvor faglighed og kvalitet i meningsfulde borgerforløb er i fokus.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt d. 1. februar 2019.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst som sygeplejerske.

Lønniveauet er som udgangspunkt grundløn. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere

Er du blevet nysgerrig og vil du gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte: konstitueret leder af Sundhedsenheden Anne Sophie Melin på tlf.: 5121 1670 eller leder af sundhedsenheden Helle Christensen på tlf.: 4023 9473.

Ansøgning

Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning.

Alle felter med * skal udfyldes.

Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er d. 18. december 2018.

Vi forventer at afvikle jobsamtaler d. 21. december. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.

Om os

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere. Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk

Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Vaerktoejer/Kursusportalen/Opret-dig-som-ny-bruger-paa-Kursusportalen---Borgeradgang.pdf

Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen. I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus kommune. De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles - om du er leder eller medarbejder - håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads

Aarhus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 340.421 indbyggere.

Arbejdssted:

Aarhus
 

Ansøgningsfrist:

18-12-2018
 

Kategori

Sundhed og pleje
 

Jopbtype

Midlertidig stilling