LEDER TIL SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD SØNDERVANGEN OG GRØFTHØJ

Virksomhed
ÅRHUS KOMMUNE RÅDHUSET
Arbejdssted
Aarhus C
Oprettet
7. december 2018
Udløber
13. januar 2019
Type
Fuldtid

Om jobbet
Center for Bo-området i driftsområdet for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne under Socialforvaltningen i Aarhus Kommune søger pr. 1. april 2019 eller hurtigst muligt en leder til centrets 2 botilbud Søndervangen og Grøfthøj i Viby J., hvor der begge steder tilbydes støtte efter Servicelovens § 85.

Søndervangen består af 21 selvstændige lejligheder, hvor der er plads til voksne beboere med forskellige psykiske udfordringer. Støtteindsatsen bygger på en Recovery-orienteret tilgang med fokus på den enkelte borgers håb og drømme for tilværelsen, og med fagligt fokus på og respekt for dennes ressourcer og potentialer.

Grøfthøj består af 21 selvstændige rækkehuse samt et fælleshus. Målgruppen er borger fra 18 år og opefter med psykiske og sociale udfordringer, som har behov for støtte til at mestre et selvstændigt liv på egne præmisser.

Den faste medarbejdergruppe udgør ud over lederen 21 højt kvalificerede, tværfaglige medarbejdere inden for sundhedsfaglige og pædagogiske fagområder.

Du vil som leder referere til centerchefen, indgå i et lederteam på 7 og blandt andet få ansvar for at sikre tilbuddenes drift med fokus på forsat implementering og udvikling af faglige metoder og tilgange. Du indgår i supervision og samarbejde på tværs af driftsområdet. I tæt samarbejde med medarbejderne får du ansvaret for at kvalitetssikre, udvikle og dokumentere den faglige indsats. Du får en bred intern og ekstern kontaktflade med eksempelvis den regionale psykiatri, kriminalforsorgen, pårørendeorganisationer, administration og centrale servicecentre, hvilket stiller krav til dine gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Ledergruppen i Center for Bo-området arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Profilen for god ledelse i Center for Bo-området indeholder 6 nødvendige ledelseskompetencer, der beskriver, hvad man som leder forventes at kunne og have fokus på i sin ledelsesudøvelse. Du finder ledelsesgrundlaget her: https://cdn.aarhus.dk/media/18276/ledelsesgrundlag.pdf

I Center for Bo-området arbejder medarbejderne ud fra en fælles professionel platform. Det seneste år har Søndervangen og Grøfthøj arbejdet med at koordinere forståelsen af kerneopgaven med afsæt i Den Professionelle Platform, som du finder her: https://cdn.aarhus.dk/media/18277/professionel-platform.pdf

Din profil
Center for Bo-området søger en leder med ledererfaring, der kan dokumentere viden, erfaring og resultater inden for følgende ledelseskompetencer:

  • Strategisk ledelse Blandt andet at kunne stå i spidsen for forandringsprocesser i tilbuddet, herunder udarbejde og implementere strategi for hhv. synlighed/profilering, faglig udvikling og trivsel
  • Faglig ledelse Herunder blandt andet at kunne understøtte udvikling af faglig kvalitet og vurdering af faglig effekt
  • Procesledelse Herunder blandt andet at kunne rammesætte involverende og lærende processer, der skaber refleksion og ejerskab i daglig opgaveløsning
  • Kommunikation og samarbejdsevner Herunder blandt andet at kunne kommunikere tydeligt til medarbejderne og således skabe en tydelig ramme for faglig opgaveløsning
  • Innovation Blandt andet at turde tænke nyt og skabe rammer for at eksperimentere med nye måder at løse opgaven på, nye måder at tænke indsatser, ydelser og samarbejde på, inddrage borgere og samarbejdspartnere og udvikle viden
  • Markedsføring Herunder blandt andet at arbejde vedvarende med profilering

  • Ser udfordringer og muligheder i at arbejde i en politisk styret organisation
  • Har økonomisk sans og udviser ansvarlighed over for aftalte opgaver og budgetter

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere
Du finder mere information om organisering, styrket recovery-orientering m.v. på Aarhus Kommunes hjemmeside: http://www.aarhus.dk, ligesom du også er velkommen til at kontakte cen-terchef Preben Bøgelund på 2920 4039 for spørgsmål om stillingen.

Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 13. januar 2019.

Det forventes, at der afholdes 1. runde samtaler den 29. og 30. januar 2019 og 2. runde samtaler den 6. februar 2019. Ved anden samtale inddrages eksternt konsulentfirma til en personprofilanalyse og case. Der gives individuelle tilbagemeldinger på personprofilanalysen forud for 2. samtale.

Om os
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.

Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.

Socialforvaltningen er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge.

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus kommune.
De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles - om du er leder eller medarbejder - håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

Lignende jobs

Lignende jobs