Områdechef til Enheden for Kriminalpræventive Indsatser, Borgercenter Voksne, Socialforvaltningen,

Arbejdssted
København
Oprettet
7. december 2018
Udløber
2. januar 2019
Vil du være områdechef for Enheden for Kriminalpræventive Indsatser?

Har du et højt fagligt ambitionsniveau, og brænder du for det kriminalpræventive område? Er du en dygtig leder, og har du erfaring med tværgående samarbejde? Kan du gennemskue komplekse problemstillinger og sammenhænge? Har du erfaring fra en politisk ledet og tillidsbaseret organisation, og vil du være med til at udvikle det kriminalpræventive område i landets største socialforvaltning?Så søg stillingen som områdechef for Enheden for Kriminalpræventive Indsatser.Enheden for Kriminalpræventive Indsatser - din nye arbejdsplads
Du får ansvaret for en enhed, som er organiseret som et forvaltningssamarbejde mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvilket sikrer borgeren en optimeret indgang til det kommunale system. Borgeren henvender sig ét sted, og tre relevante forvaltninger er klar til sammen at yde den bedst mulige støtte. Enheden har desuden et vigtigt samarbejde med kriminalforsorg og politi. Hertil kommer samarbejdet med de øvrige enheder i Socialforvaltningen.Enheden yder rådgivning og støtte til kriminelle og kriminalitetstruede voksne borgere, der ønsker hjælp til at forlade den kriminelle tilværelse. Målgruppen har brug for en særlig støtteindsats og er kendetegnet ved at være involveret i alvorlig og personfarlig kriminalitet - herunder bandekriminalitet. Enheden har ligeledes ansvaret for ”God løsladelse” af indsatte og varetægtsfængslede, herunder den indledende og koordinerende sagsbehandling i disse sager. Desuden varetager enheden opgaver i forbindelse med kommunens antiradikaliseringsindsats.Enheden har et samlet budget for 2019 på 11.116.060 kr. og omfatter ud over områdechefen en afdelingsleder og 19 medarbejdere, som arbejder med indsatsen over for målgruppen ud fra No Wrong Door-princippet. Det betyder, at uanset hvor borgeren henvender sig, skal borgeren tilbydes relevant rådgivning og vejledning og borgeren skal vide, hvad næste skridt er, hvis borgerens henvendelse ikke kan færdigbehandles.

Vejlederne yder kriminalpræventiv og samtalebaseret behandling med metodiske afsæt i kognitive værktøjer. Der arbejdes programbaseret ud fra en struktureret indsatmodel. Hensigten er at anfægte den enkelte borgers kriminogene behov og recidivrisiko.

Enheden er en del af Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen, som har ansvaret for kommunens indsats over for udsatte voksne, voksne med misbrug og voksne med sindslidelser. Borgercentret har myndighedsansvaret og ansvaret for driften af en lang række dag- og døgntilbud samt behandlingstilbud.Stillingen er med reference til borgercenterchefen for myndighedsområdet, og du kommer til at indgå i centerledelsen og ledelsen for myndighedsområdet.


Din profil
Opgaverne indebærer et betydeligt selvstændigt ansvar og forudsætter personligt initiativ i opgaveløsningen. Vi søger en person, der:

  • har ledererfaring og gerne med erfaring fra det kriminalpræventive område
  • har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund eller tilsvarende uddannelse
  • kan skabe resultater ved at inddrage, motivere og engagere andre
  • har erfaring fra arbejdet i en politisk styret organisation
  • har solide samarbejdsevner og forståelse for komplekse sammenhænge
  • har fokus på trivsel og udvikling af kompetencer i medarbejdergruppen
  • er strategisk og analytisk tænkende med sans for at omsætte strategi til praktiske løsninger
  • er stærk i mundtlig og skriftlig kommunikation
  • har fokus på sikker drift, overholdelse af deadlines og kan se løsninger og nye muligheder.

Aktuelt vil du få en vigtig rolle i forhold til at omsætte den nye socialstrategi i praksis i din enhed og i fortsat udviklingen af den kriminalpræventive indsats.Løn- og ansættelsesvilkår

Vi tilbyder et spændende job med store faglige udfordringer, en kvalificeret og engageret medarbejdergruppe og gode chefkolleger. Du får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt i et inspirerende og uformelt arbejdsklima i et borgercenter med fokus på kerneydelsen og sammenhængskraft i indsatsen for borgerne.Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation.Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019. Arbejdsstedet er H.C. Andersens Boulevard, 1553 København K.
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til borgercenterchef Knud Andersen på 2710 0020.

Læs mere om Borgercenter Voksne på: www.kk.dkSøg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 2. januar 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3 (1. runde) og uge 4 (2. runde). Der indgår personlighedstest mellem de to samtalerunder.

Lignende jobs

Lignende jobs