Administrativ afdelingsleder til Poppelbo og Lærkebo

Arbejdssted
København
Oprettet
7. december 2018
Udløber
19. december 2018
Genopslag
Har du en engels tålmodighed og en racerkørers mod, og ønsker du at udøve administrativ ledelse, også dér hvor personale og borgere er - og ikke kun bag et skrivebord? Så er rollen som administrativ afdelingsleder på plejehjemmene Poppelbo og Lærkebo måske noget for dig?Poppelbo og Lærkebo har siden marts 2018 sat fokus på en ny ledelsesstruktur, og en af vores vigtige brikker i det ledelsesmæssige puslespil har søgt nye udfordringer. Derfor mangler vi denne vigtige brik, så holdet igen er sat. Vores nye ledelsesstruktur tager afsæt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fælles ledelsesgrundlag, der bl.a. vægter:


  • Fra egen ledelse til fælles ledelse


For os betyder det bl.a., at ledergruppen arbejder tillidsbaseret sammen, på tværs af vores tre organisationer, og at vi synger samme ledelsesmelodi.Fra ledelse fra skrivebordet til ledelse på gulvet


For os betyder det, at lederne er der, hvor tingene sker, så medarbejdernes faglighed understøttes, og kompetenceudvikling er i højsædet til glæde for borgerne og det gode ældreliv. Det betyder ikke, at lederne deltager i det praktiske arbejde, men at de skiftevis og efter behov kan agere som togfører, fyrbøder og passager.Fra beslutninger ud fra tradition til beslutninger ud fra data

For os betyder det bl.a., at vi ikke løser kerneopgaven ud fra det, der virkede i går, men at vi hele tiden finder de bedste løsninger, baseret på både data og evidens.Fra procesmål til effektmål

For os betyder det bl.a., at vi hele tiden spørger os selv: "Hvilken effekt vil indsatsen/det vi yder give beboerne?", og på den måde sikrer vi stor brugertilfredshed og faglig stolthed hos medarbejderne.Fokusområder for din ledelse

Du refererer til forstanderen, og du og din sygeplejefaglige ledelsesmakker har en vigtig opgave i at sikre, at de to plejeafdelinger fungerer som en helhed, hvor beboerne og pårørende oplever sammenhæng og nærvær i hverdagen.En vigtig opgave for dig vil bl.a. være vagtplanlægning samt at supervisere og understøtte medarbejderne i en kultur, som omsætter vores visioner og strategier til daglig praksis. Herunder at skabe et frugtbart samarbejde på tværs af vagtlag, opgaver, fag og kompetencer.Du indgår i et tæt makkerskab med forstanderen og den øvrige ledergruppe om at etablere, udvikle og understøtte en sikker og stabil drift.
Stillingen indebærer, at du har en dagligdag på begge plejecentre.Om dig

Du er uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog, gerne suppleret med lederuddannelse, f.eks. en akademi- eller diplomuddannelse i ledelse.Derudover vægter vi, at

  • dit lederskab er baseret på tillid og delegering
  • du har fokus på, at den tillidsbaserede ledelse skal mærkes ude hos beboeren og dennes pårørende
  • du kan omsætte værdier til praksis, så personalet føler sig fagligt motiveret
  • du har erfaring med at planlægge og lede forandringer herunder at skabe opbakning og konstruktivt medspil fra medarbejdere
  • du arbejder struktureret og er optaget af at sikre stabil drift helt derude, hvordan tingene foregår


Vi tilbyder


  • Et arbejde i en ambitiøs organisation med engagerede ledere og medarbejdere

  • En organisation, hvor ALLE afdelingsledere i plejen har to planlagte aftenvagter om måneden
  • Gode udviklingsmuligheder som leder på en stor arbejdsplads.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn ifølge gældende overenskomst samt forhandling.


Ansættelsesstart den 1. februar 2019 eller efter aftale.Du kan forvente op til to ansættelsessamtaler, og indkaldes du til 2. samtale, vil der forinden denne være en mindre test.

På 2. samtale vil du også blive præsenteret for en aktuel case og en lille film, som taler ind i SUFs 'Vision og Mission' og ledelsesgrundlag.


Mere information

Yderligere oplysninger kan indhentes hos forstander Susanne Christensen på 2614 2015, og vi sender dig også gerne SUFs nye, samlede ledelsesgrundlag.Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 19. december 2018

Lignende jobs

Lignende jobs