Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg

En fast stilling som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse pr. 1.februar 2019 eller efter aftale.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Stillingen er med skiftende vagter, og der må påregnes at arbejde hver 3. weekend.

Om stillingen
Har du lyst til at arbejde med akut og elektiv sygepleje, patient- og pårørendeinddragelse - så er dette måske noget for dig.
Vi søger en sygeplejerske der:

 • er interesseret i eller har erfaring i det ortopædkirurgiske speciale
 • er åbne, fleksible og har en positiv tilgang til forandringsprocesser
 • har høje faglige ambitioner er udviklingsorienteret og er parat til faglig og personlig udvikling
 • har lyst til at arbejde med både korte, intensive akutte og planlagte patientforløb
 • vægter og har blik for det sammenhængende patientforløb og patientinddragelse.
 • trives i en hverdag med omskifteligt arbejdspres og arbejdstyngde
 • har gode samarbejdsevner, er positiv indstillet og vil bidrage til at arbejde for et godt samarbejde mono- og tværfagligt
 • er engageret i arbejdet og kan se udfordringer og forslag til udvikling af sygeplejen i afdelingen
Vi tilbyder:
 • veltilrettelagt introduktionsforløb med tilknyttet mentor samt løbende evalueringssamtaler.
 • støtte og sparring af erfarne og engagerede kollegaer
 • en spændende og til tider travl hverdag
 • tværfaglig undervisning
 • vi vægter og prioriterer et godt arbejdsmiljø i vores kliniske hverdag
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Ortopædkirurgisk sengeafsnit har plads til 29 indlagte patienter, samt en klink, der årligt håndterer ca. 20.000 ambulante besøg.

Derfor... er ortopædkirurgisk sygepleje noget for dig - så har vi en spændende stilling med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder klar. Vi søger en ny kollega, der er interesseret i det ortopædkirurgiske speciale, og som har lyst til at arbejde i en ortopædkirurgisk afdeling. Vi har en stor aktivitet med både elektive og akutte patienter i afsnittet. Vi har fokus på det sammenhængende og optimale patientforløb. Sygeplejerskerne veksler mellem at arbejde både i sengeafsnittet og i ambulatoriet, så patienterne oplever kontinuitet i deres hospitalsforløb.

I sengeafsnittet modtager og varetager vi pleje og behandling af traumepatienter, sårpatienter, hånd - og fod ankelkirurgi, amputationer, patienter efter ryg-kirurgi, skulder/albue-kirurgi, hofte- og knæalloplastik-kirurgi og patienter med hoftenære frakturer.
I sengeafsnittet arbejder vi i teams, hvilket betyder, at der er en tæt patientkontakt og god mulighed for faglig sparring.

Vi benytter MidtEpj.
Vi lægger i afsnittet vægt på et godt tværfagligt samarbejde med bl.a. social og sundhedsassistenter, sekretærer, læger, fysioterapeuter, serviceassistenter og ergoterapeuter. Vi er uddannelsesafsnit for elever og studerende på alle niveauer.
Personalemæssigt er vi en blanding af nye og erfarne sygeplejersker/SSA.
Vi har et godt samarbejde og et godt arbejdsklima, som vi prioriterer højt.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn - og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Afdelingssygeplejerske Lis Munk, på tlf. nr. 78 44 65 33 eller på mail Lis.N.Munk@Viborg.RM.dk,. Oversygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen på tlf. nr. 25 14 10 05

Din ansøgning
Din ansøgning, indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 16. december 2018.

Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 19. december 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

16-12-2018
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland