Dygtig jurist til Ledelsessekretariatet - tidsbegrænset stilling i 2019

Kan du håndtere et stort lovkompleks og samtidig have let til smil? Kan du bevare overblikket, selvom dit arbejde er præget af korte deadlines og mange opgavestillere? Og kan du se dig selv i en stor organisation med tæt og nødvendigt samarbejde på tværs af fagområder og geografi?

Så er det måske dig, vi søger til vores tidsbegrænsede stilling som jurist i Ledelsessekretariatet i 2019. Ledelsessekretariatet er et af seks fagområder i Psykiatri- og Socialadministrationen, og har medarbejdere i Viborg og Skejby.

Du bliver en del af et juristteam, og får 22 engagerede kolleger med AC- og HK-baggrund. Arbejdet er præget af en række faste opgaver, men også af opgaver der kommer ind uden forudgående varsel, og som skal besvares hurtigt og præcist.

En stor del af arbejdet handler om at hjælpe ledere og medarbejdere med at finde vej i lovgivningen på psykiatri- og socialområdet. Du skal derfor have god føling med, hvordan man navigerer i en stor, politisk organisation. Og samtidig skal du kunne servere det relevante lovstof på en måde, så det bliver forståeligt - også for folk uden akademisk baggrund.

Den tidsbegrænsede stilling er oprettet, da en af vores faste jurister i 2019 skal varetage en særlig udviklingsopgave, og dermed ikke kan varetage sin driftsorienterede juristfunktion.
Du får arbejdsplads i Viborg, hvor du sammen med en erfaren jurist-kollega skal varetage den juridiske rådgivning og den juridiske sagsbehandling inden for psykiatri- og socialområdet.

Vi forventer, at

 • du kender eller har interesse for lovgivningen inden for psykiatri- og socialområdet
 • du kan arbejde selvstændigt - og samtidig være holdspiller
 • at du kan bevare overblikket i pressede situationer og ser muligheder frem for begrænsninger
 • du er uhøjtidelig og klar og tydelig i både skrift og tale
 • du udviser et ansvar og en modenhed i din opgaveløsning
 • du har kørekort, da juristteamet med jævne mellemrum varetager forskelige former for undervisning på regionens psykiatriske afdelinger og sociale tilbud.

Vi tilbyder
 • et spændende og udfordrende arbejdsopgaver samt en god og konstruktiv dialog om vores opgaveløsning
 • En dynamisk arbejdsplads med en uformel omgangstone
 • Ansvar i opgaveløsningen og gode rammer for faglig og personlig udvikling
 • Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse
 • Et godt arbejdsmiljø

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for NY løn.

Stillingen er af tidsbegrænset varighed på 37 timer om ugen fra den 1. februar 2019 (og gerne tidligere) til den 31. december 2019.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos sekretariatschef Maria Benner på telefon 24 66 79 49.

Send din ansøgning med relevante bilag senest torsdag den 13. december 2018.

Samtaler finder sted mandag den 17. december 2018.


Psykiatri og Social står for hospitalspsykiatrien i Region Midtjylland og driver samtidig en række specialiserede dag- og døgntilbud på socialområdet. Psykiatri og Social har cirka 5.200 ansatte. Administrationen ligger på to matrikler i henholdsvis Viborg og Skejby, og består af seks fagområder med cirka 190 medarbejdere: Ledelsessekretariat, HR, Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling, Socialområdets Økonomi- og Planlægningsafdeling, Kommunikation samt Kvalitet og Udvikling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

13-12-2018
 

Kategori

Undervisning, Forskning
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland