Peer-medarbejder sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AU

Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser, BUA, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, søger pr. 01.01.19 en peer-medarbejder, der har personlig erfaring med psykisk sårbarhed. Stillingen er en fast stilling på 10-15 timer ugentligt. Både dag- og aftenarbejde foretrækkes.

Sengeafsnittet er et specialafsnit med høj specialiseret funktion for behandling af anoreksi. Vi varetager i tæt samarbejde med Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser (ambulatorium) den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne i Region Midtjylland.

Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser har 14 senge til indlæggelse af anoreksipatienter - heraf er der 4 skærmede pladser.

Opgaverne kan f.eks. være:

  • synlighed og tilgængelighed i miljøet
  • deltagelse i dagligdagens aktiviteter, såsom måltider, samværstider, værkstedsaktiviter, ud-af-huset, patientmøde, morgen- og eftermiddagssamling, frokostgruppe m.m.
  • samtaler med patienter om mestring af deres situation
  • det vil også være muligt at deltage i samtaler mellem patienter og personale, hvor patienterne ønsker det
  • sparring med de øvrige medarbejdere i afsnittet.

Vi ønsker en peermedarbejder som:
  • har erfaring med psykisk sårbarhed og indlæggelse i psykiatrien og er kommet langt i sin egen recoveryproces.
  • er interesseret i at hjælpe patienter og bruge egne erfaringer i et konstruktivt samarbejde med indlagte patienter og det tværfaglige personale i afsnittet
  • er i stand til både at indleve sig i patienternes situation og bevare eget perspektiv
  • har gode samarbejdsevner og er tydelig og autentisk i sin kommunikation
  • er i stand til at opsøge hjælp og sparring ved svære situationer.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til afdelingssygeplejerske Annette Husum, tlf. 2485 4391, mail annhus@rm.dk
Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist, den 14/12 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 20/12 2018

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

14-12-2018
 

Kategori

Ingeniør og teknik, Sundhed og pleje, Behandling og sundhed
 

Jopbtype

Deltid
 

Arbejdssted

Midtjylland