Afdelingsleder, Bo- og Aktivitetsstederne Nord

Arbejdssted
Randers
Oprettet
6. december 2018
Udløber
2. januar 2019
Ledelse

Engageret og motiverende afdelingsleder

Stærk afdelingsleder til Mestringsvejleder-området og til De Små Bofællesskaber ved Bo- og Aktivitetsstederne Nord.

Vil du være med til gå forrest og vil du være med til sikre en fortsat udvikling af et område i rivende udvikling, hvor vi tager afsæt i den helt grundlæggende tilgang om, at vi skal støtte brogerene til bedst mulig mestring af eget liv. Vil du udvikle dette i et godt samarbejde med et kompetent og engageret personale?

Vi har rammerne, potentialet og personalet til at fortsætte denne spændende udvikling - vi mangler blot dig som ny afdelingsleder snarest muligt og senest den 1. april 2019.

Bo- og Aktivitetstilbuddene Nord er et af Randers Kommunes samlede tilbud til voksne med fysisk og psykisk handicap. Vi består af 3 botilbud med døgndækning, et aktivitets- og samværstilbud - og så altså dette område, hvor vi mangler dig som afdelingsleder.
På Handicapområdet i Randers Kommune er vi inde i en spændende udvikling. Vi arbejder med et skærpet mestringsperspektiv i indsatserne, arbejder viljefast med en reel inddragelse af borgernes perspektiv, uddanner borgerguides og bruger bevidst tilgange, som MI og Anerkendende tilgang til understøttelse af mestringsperspektivet. Vores område er præget af kompetente og engagerede medarbejdere og borgere, der søger fællesskabet og bidrager til det. Vi er en del af en ambitiøs kommune og et dedikeret handicapområde.

I Mestringsvejlederteamet tager vi således afsæt i en overbevisning om, at alle mennesker selv skaber mening i eget liv. Dette gælder også mennesker med handicaps, der i forskellig grad skal understøttes i at opnå størst mulig livsmestring og livsudfoldelse. Mestringsvejlederteamet yder støtte i eget hjem til ca. 120 borgere.

De Små bofællesskaber består af 10 boenheder i Randers Kommune, hvor der er minimal personaledækning til de i alt godt 80 borgere. Her er der tale om bofællesskaber, hvor der ydes støtte jfr. SEL § 85. Som i Mestringsvejlederteamet har vi også her en overbevisning om, at vi skal understøtte størst mulig mestringsevne.

På begge områder bruges kendte vendinger som ”det man kan selv, det skal man selv” og ”din drøm er værd at gå efter”. Disse vendinger skal du kunne identificere dig med.

Vores overbevisning er desuden, at fremtidige løsninger i højere grad end tidligere vil blive udviklet i samskabelsesprocesser mellem borgere, professionelle, pårørende og civilsamfund. Her får du som afdelingslederen en central rolle i understøttelse af disse processer.

Du har desuden det det faglige ansvar for at sikre Randers Kommunes ledsagerkorps, som også organisatorisk er tilknyttet Bo- og Aktivitetsstederne Nord.

Om jobbet
Som afdelingsleder skal du varetage den faglige ledelse af en engageret personalegruppe indenfor et stort fagligt spænd i Bofællesskaberne og i Mestringsteamet. Som afdelingsleder skal du være optaget af at sikre driften, så der værnes om borgernes trivsel, medarbejdernes faglighed og det gode arbejdsmiljø. Samtidig skal du formå at understøtte nye faglige tilgange, som understøtter flow i indsatser, nye tanker om mestring og du skal have mod til at lave prøvehandlinger sammen med medarbejdere og borgere. Du skal herudover formå at få den økonomiske drift og den faglige drift til at gå hånd i hånd.

Vi forventer derfor, at du

 • Har en relevant socialfaglig/pædagogfaglig uddannelse og godt kendskab til målgruppen
 • Erfaring med ledelse af medarbejdere
 • Godt kendskab til serviceloven
 • Kan styre efter den økonomiske ramme, og inden for denne sikre de bedste ydelser til borgerne
 • Er tydelig i at sætte mål, ramme og retning for dine medarbejdere
 • Kan være sparringspartner for dine medarbejdere, kollegaer og co-leder
 • Kan lede og udvikle dine tilbud i tæt samspil med dine medarbejdere
 • Er innovativ og proaktiv og går langt for at gøre en positiv forskel for borgerne og organisationen
 • Er relationel stærk og kan bidrage til en kultur hvor medarbejderne trives
 • Kan indtage dit ledelsesmæssige råderum og handlerum og træffe de nødvendige beslutninger
 • Er rationel i din tilgang med blik for effektivisering og forbedring
 • Kan anvende en analytisk tilgang ved løsning af en given opgave

Vi tilbyder dig

 • Et udfordrende job med stor indflydelse og ansvar, hvor du har en alsidig hverdag med stor kontakt til fagmiljøer.
 • At blive en del af en spændende organisation, der er opmærksom på løbende at tilrettelægge og sammensætte ydelser, der matcher borgernes behov.
 • Et spændende og afvekslende job med mange dygtige og engagerede medarbejdere.
 • En ledergruppe bestående af 2 øvrige afdelingsledere, en faglig koordinator og en leder. Vi er ved at udvikle et tæt og givende samarbejde i ledergruppen, hvor vi ønsker at blive stærke i at trække på hinandens forcer og i at give faglig og driftsmæssig inspiration til hinanden. Vi forventer, at du selvfølgeligt giver inspiration til denne udvikling.

Yderligere information
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af Bo- og Aktivitetsstederne Nord, Åse Simonsen på 21 25 84 82.

Der henvises desuden til https://bostedernerandersnord.randers.dk/

Løn- og ansættelsesvilkår
Aftales efter gældende overenskomst. Principperne om lokal løndannelse er gældende. Eventuelle særlige lønkrav bedes påføres i ansøgningen.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt relevant dokumentation via vores rekrutteringssystem senest søndag den 2. januar 2019.

Vi forventer at afholde samtaler hhv. den 25. og 28. januar. Der vil kunne blive tale om 2 samtaler før endelig afgørelse.

Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt - og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Lignende jobs

Lignende jobs