Maskinmester eller ingeniør søges til Teknisk Afdeling (Sikring/Telefoni)

Teknisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital i Skejby, søger en dynamisk og fagligt stærk projektleder til implementering og drift af tekniske systemer og applikationer.

Aarhus Universitetshospital har Danmarks største hospitalsbyggeri, der bl.a. kræver implementering og ibrugtagning af komplekse systemer og applikationer, som bevæger sig på tværs af IT og traditionel teknik. Teknisk Afdeling varetager driften af alle tekniske systemer og installationer. Teknisk Afdelings sikring og telefoni-enhed håndterer til dagligt den tekniske IT, tele & mobility, sikringssystemer, samt andre relaterede svagstrømsystemer.

Af disse systemer kan bl.a. andet nævnes

 • Airwatch Mobil Device Management (mobiltelefonhåndtering)
 • DAS- (indendørs mobildækning) og SINE-netværk
 • Avaya og Aura telefoniplatform
 • Patientkald, Nursefinder og kliniske apps som fx akutkald
 • AV-installationer
 • overfaldsalarmer
 • tyveri- og adgangskontrol
 • sikringssystemer
Projektlederens rolle er bl.a.
 • at kontrollere, kvalitetssikre og teste nye systemer
 • at være ansvarlig for koordinering og tilrettelæggelse af større opgraderinger af de forskellige systemer og platforme indenfor telefoni, IT og svagstrøm
 • at have kontakten til leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med udarbejdelse af serviceaftaler og sikring af fremdrift i projekter
 • at indgå som repræsentant for Teknisk Afdeling og Aarhus Universitetshospital i flere projektgrupper både i regionsregi og internt på AUH
 • at sikre, at Teknisk Afdeling følger med den teknologiske udvikling, især på mobility
 • at være en teknisk og IT-mæssig administrativ støtte til den tekniske drift

Vi forventer, at du
 • har en teoretisk uddannelse som ingeniør eller maskinmester
 • besidder en generel viden indenfor IT-infrastruktur og gerne specifik viden indenfor mobil og tele-teknologi eller AV-teknologi
 • har relevant projektledercertificering som f. eks. PRINCE II
 • har indgående kendskab til økonomi- og projektstyring
 • har lyst og evner til at samarbejde med mange forskellige mennesker, både internt på hospitalet og udadtil i forhold til entreprenører, leverandører og eksterne rådgivere
 • som person har et godt humør, et højt koordineringsniveau og gennemslagkraft
 • arbejder analytisk og orienterer dig mod nye teknologier og ny viden
 • har begreber som god service og brugerens behov helt inde på rygmarven

Vi kan tilbyde
 • et krævende og udfordrende job, som lægger vægt på personlige udviklingsmuligheder og uddelegering af ansvar og kompetence
 • at arbejde med de absolut nyeste tele- og IT-teknologier indenfor healthcare på et af Danmarks nye supersygehuse
 • daglig kontakt og sammenspil med mange forskellige mennesker og faggrupper
 • en afdeling med konstant udvikling og forandring både fagligt og teknologisk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ugentlig arbejdstid er 37 timer under flekstidsaftale.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til funktionsleder Jonas Petersen på 2478 2758 eller sektionsleder Lars Andkjær Hermann på 2365 1014.

Du søger jobbet ved at klikke på linket ”Send ansøgning” herunder.
Ansøgningen skal indeholde forventning til aflønningsniveau.

Ansøgningsfristen er den 21. december 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2, 2019. Tiltrædelse 1. marts 2019 eller snarest efter aftale. Hovedtjenestested er Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Teknisk Afdeling er en del af Aarhus Universitetshospital under Region Midtjylland - se vores hjemmeside.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

21-12-2018
 

Kategori

Ingeniør og teknik, Udvikling, drift og support, IT-drift og support
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland