Sygeplejersker til Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital

Afsnittet for knoglemarvstransplantationer søger sygeplejersker. Vi har en fast stilling og to vikariater på min. 6 måneder. Stillingerne er på 33-37 timer/uge og ønskes besat pr 1.oktober 2019 eller efter anden aftale.

Transplantationsafsnittet består af et sengeafsnit med 12 senge og en klinik. Afsnittet behandler Vestdanmarks patienter for maligne blodsygdomme varetager dermed en højt specialiseret funktion under afdelingen for blodsygdomme.

Vi søger sygeplejersker med hæmatologisk eller anden klinisk erfaring, der er indstillet på at arbejde i blandede vagter og i hver tredje weekend.

Du har lyst til at arbejde med svært syge patienter i langvarige og meget komplekse forløb. Patienterne har generelt et meget stort behov for såvel grundlæggende som højt specialiseret sygepleje, og behandlingsniveauet er højt. Vi lægger desuden stor vægt på tæt samarbejde med såvel patienter som pårørende.

Vi tilbyder grundig oplæring i et spændende og udfordrende speciale, hvor der er mulighed for at komme rundt i alle hjørner af sygeplejen. Vi tilbyder tilknytning til en kollegial vejleder det første halve år, og arbejder desuden i sengeafsnittet i makkerpar, hvilket giver gode muligheder for faglig og kollegial sparring. Vi prioriterer både tværfaglige og daglige sygeplejefaglige konferencer højt og gennemfører ugentlig undervisning i relevante emner.

Du kan hos osblive en del af et velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde, og arbejde i et afsnit hvor samarbejde og arbejdsmiljø står højt på dagsordenen.

Vi forventer, at du er indstillet på at være med til at løfte i flok, at du er en dynamisk medspiller i forandringsprocesser og derved medvirker i den udvikling, der løbende foregår i afsnittet. Endvidere at du tager medansvar for egen læring, udviser engagement og sammen med det øvrige personale tager ansvar for både trivsel og arbejdsmiljø i afsnittet. Endeligt forventer vi, at du på positiv vis indgår i tværfaglige samarbejdsrelationer i og udenfor afsnittet.

Hos os er ansat ca. 35 sygeplejersker (heraf to forløbskoordinatorer og en kvalitetskoordinator) samt fire serviceassistenter. Desuden er tilknyttet fem overlæger, et mindre antal afdelings- og reservelæger, tre sekretærer, fysio- og ergoterapeuter samt sygehuspræsten.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfristen er søndag den 25. august 2019, og ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 28. august 2019.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Tove Brems Sørensen på 2365 6683.

Information om Blodsygdomme Transplantationsafsnit kan findes på vores hjemmeside.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

25-08-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark