Medarbejder til Kollegiet Rytterkasernen

Virksomhed
Arbejdssted
Odense, Denmark
Oprettet
11. august 2019
Udløber
19. september 2019
Ref
294824
Type
Deltid
Er du social- og sundhedsassistent eller pædagog, der drømmer om at være med til at skabe kvalitet i hverdagen med særligt fokus på den enkeltes trivsel og udvikling for immobile borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne ?
Så er det måske dig, vi er på udkig efter til jobstart 1. oktober 2019!

Om os
Kollegiet Rytterkasernen er et pædagogisk botilbud jf. serviceloven §§ 83/85 og almenboliglovens § 105 stk. 2. med 8 pladser beliggende centralt i Odense. Herudover er der tilknyttet 3 borgere, der bor i lokalområdet.

Målgruppen er borgere i alderen 35-45 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med et højt kompleksitetsniveau: fx medfødt hjerneskade og udviklingsbetingede dysfunktioner som cerebral parese, rygmarvsbrok, muskelsvind, indlæringsvanskeligheder og kommunikationsvanskeligheder. Alle er kørestolsbrugere.

Borgerne har i dagligdagen brug for vejledning, støtte og træning ift. ADL-opgaver, opbygning og vedligeholdelse af struktur og netværk, personlig pleje, medicinhåndtering mv. Hverdagen er præget af, at det er et lille beboerfællesskab, hvor der er et godt kendskab til hinanden, samt et hus der har sine faste rytmer og rutiner.
På Kollegiet Rytterkasernen er vi omkring borgernes hele liv og vægter den enkeltes intrigeret og selvstændighed højt i arbejdet med at udvikle og vedligeholde færdigheder.

Kollegiet Rytterkasernen er sammen med 4 andre botilbud under ledelsesområdet Støttecentre Medfødt Hjerneskade Nord 1, hvor ledelsen består af rehabiliteringsleder og assisterende rehabiliteringsleder.

Om jobbet
Stillingen er på 32 timer/uge i gennemsnit. Arbejdstiden ligger på hverdage mellem 07.00 og 23.00 og i weekenderne mellem 7.30 og 23.00. Der arbejdes i et 12 ugers rul med weekendarbejde 5 ud af 12 weekender.
Kollegiet Rytterkasernen har 9 faste medarbejdere, hvoraf der i dag er 3 social- og sundhedsassistenter og 6 pædagoger, samt en pædagogstuderende. Derud over er der tilknyttet et hjælperteam på 7 medarbejdere til 2 af borgerne.
Det faste personale er opdelt i to teams, der hver især overordnet har ansvar og overblik over halvdelen af borgerne (interne og eksterne). I dagligdagen løser man de opgaver, der er.
Er du social- og sundhedsassistent, skal du kunne varetage medicinansvar på alle borgere i løbet af arbejdsdagen.

I hele Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi rehabiliterende, og det betyder blandt andet, at du i samarbejde med den enkelte borger støtter denne i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt med udgangspunkt i borgerens handleplan og retningsgivende mål.

Dine arbejdsopgaver er bl.a.:
 • Alle hjemmevejleder-, støtte- og plejeopgaver på lige fod med dine kollegaer,
 • Medansvar for medicindosering og oprettelse af medicinskemaer (kun social- og sundhedsassistenter)
 • Daglig dokumentation
 • Indgå i et tværgående samarbejde og udviklingprojekter

Om dig
Vi forventer af dig, at du fagligt:
 • Er uddannet social- og sundhedsassistent eller pædagog
 • Har erfaring i at arbejde med målgruppen - eller kan overføre erfaringer fra arbejde med anden målgruppe
 • Har kendskab til Den Motiverende Samtale og anerkende pædagogik
 • Har erfaring med den rehabiliterende arbejdsgang
 • Har erfaring med at dokumentere både skriftligt og mundtligt
 • Har erfaring med "En Plan" eller andet dokumentationssystem
 • Kan arbejde selvstændigt og alene
 • Kan håndtere IT på brugerniveau og kan sætte dig ind i nye systemer

Vi forventer desuden, at du som person:
 • Bringer din faglige viden i spil
 • Tager medansvar for alle indsatser omkring borgerne
 • Er reflekteret i forhold til din egen praksis
 • Er anerkendende i mødet med beboere, kollegaer, pårørende og øvrige samarbejdspartnere
 • Er selvledende og kan tage lederskab samt følgeskab på opgaver
 • Har lyst til faglig udvikling
Vi tilbyder
 • Kollegaer med et stort fagligt engagement, med fokus på kerneopgaven
 • En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljøet, herunder den sociale kapital
 • Nogle skønne og livgivende beboere
 • Ekstern supervision

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Jobstart vil være 1. oktober 2019.

Vil du vide mere?
Læs om kollegietilbuddet her.

Vi inviterer til Åbent Hus onsdag d. 14. august kl. 16.30. Der vil være rundvisning (det første kvarter), hvorefter der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
Tilmelding til åbent hus skal ske senest 13. august 2019 pr. mail til rjoe@odense.dk

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du tage telefonisk kontakt til rehabiliteringsleder René Paaske Jørgensen på 2399 6559.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den tirsdag den 20. august 2019.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 28. august 2019.

HUSK at vedhæfte relevante bilag og dokumentation til din ansøgning.

Lignende jobs

Lignende jobs