Afdelingssygeplejerske til ny Enhed for Lindrende Behandling, Hospitalsenheden Vest

Brænder du for at arbejde med specialiseret palliativ indsats i en ny og visionær enhed?

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der vil gå forrest og sætte mål og retning for en nyetableret Enhed for Lindrende Behandling, hvor fokus er på tværfaglighed og samarbejde. Vi søger en leder, der brænder for at bygge et nyt sengeafsnit op fra bunden, som har organisatorisk flair og som kan skabe sikker drift og holde fokus på faglig udvikling.

Som leder er du bevidst om, den vigtige rolle du spiller i etableringen af den nye Enhed for Lindrende Behandling. Din ledelsesstil er dynamisk og udviklingsorienteret, og du bidrager til at få ting til at lykkes tværfagligt i afdelingen og organisationen.

Du besidder organisatorisk talent og kan skabe overblik over forskellige organisatoriske hensyn. Du er en fagligt stærk leder med fokus på professionel personaleledelse. Vi forventer, at du indgår i tæt samarbejde med enhedens specialeansvarlige overlæge, med afdelingsledelsen og afdelingens øvrige funktionsledere.
Din arbejdsform er karakteriseret af fleksibilitet, udadvendthed, rummelighed og åbenhed. Du har en faglig gennemslagskraft, som bidrager til at skabe troværdighed og respekt. Du er i stand til at bevare overblik og at tænke innovativt og kreativt i løsning af komplekse opgaver

Rammerne for fremtiden

Enhed for Lindrende Behandling er et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og sekretærer. Faggrupperne arbejder tæt sammen om de palliative patientforløb. Der er endvidere et tæt samarbejde med sygehuspræst, farmaceut og det øvrige personale i Onkologisk Afdeling, hvor teamet aktuelt har det faglige ansvar for 3 palliative senge. Der er i afsnittet et højt fagligt niveau og en kvalitetskultur, hvor faget bliver diskuteret og hvor der er fokus på refleksion, udvikling og forbedring.

Onkologisk afdeling og de øvrige afdelinger i Hospitalsenheden Vest flytter i efteråret 2020 i nye rammer på Regionshospitalet Gødstrup - Patientens Hospital. Vores vision er, at vi sammen på tværs i afdelingen og med vores mange samarbejdspartere skal styrke den samlede palliative indsats i den vestlige del af Region Midtjylland. Den samlede Enhed for Lindrende Behandling skal være etableret ved indflytning i Gødstrup og vil består af et specialiseret, palliativt sengeafsnit med 9 senge, et udgående palliativt team, en ambulant funktion og et videnscenter. Vores nye afdelingssygeplejerske skal være gearet til arbejdet med fusionsproces og kultursammenføring.

Vi forventer, at du

 • Brænder for at bygge et nyt sengeafsnit op fra bunden
 • Er beslutningsdygtig, har naturlig gennemslagskraft og kommunikerer klart
 • Har talent for at få hverdagen til at fungere tværfagligt med en synlig og inspirerende tilstedeværelse og en åben og respektfuld kommunikation
 • Ser muligheder og går forrest, også under pres
 • Bidrager til et godt samarbejde i et tværfagligt ledelsesteam
 • Har en fleksibel og tillidsvækkende personlighed
 • Har erfaring med udviklingsarbejde og forandringsprocesser, herunder kulturarbejde
 • Arbejder systematisk med talent for logistik
 • Kan skabe et godt læringsmiljø for medarbejdere og uddannelsessøgende med fokus på kompetenceudvikling og trivsel
 • Sikrer et højt informationsniveau på alle niveauer
 • Kan skabe dig overblik og forebygge kritiske situationer
 • Har ledelseserfaring samt relevant videreuddannelse i ledelse på minimum diplomniveau
 • Har klinisk sygeplejeerfaring fra det palliative felt
 • Gerne speciale godkendt inden for palliation.
 • IT-lpmpetencer på brugerniveau forventes.

Fakta om Enhed for Lindrende Behandling
Enhed for Lindrende Behandling arbejder ud fra WHO's definition af palliation samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den specialiserede palliative indsats. Patienterne har livstruende sygdom med komplekse problemstillinger, som ikke kan varetages på basisniveau. Enhed for Lindrende Behandling har til formål at fremme livskvaliteten hos de patienter og deres pårørende, som står overfor problemer forbundet med livstruende sygdom.
Enheden modtager patienter bosat i Hospitalsenheden Vests optagerområde uanset om patienten opholder sig hjemme, på kommunalt opholdssted eller i et sengeafsnit. Patienternes forløb varetages i tæt samarbejde med almen praksis, ansatte i primær og sekundær sektor.
Enheden er ligeledes medansvarlig for udvikling af palliation blandt andet gennem undervisning og rådgivning til personale på basisniveau. Deltagelse i forskningsprojekter prioriteres.

Hvis du vil vide mere
Har dette fanget din interesse, er du velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Lene Høgsberg, telefon 21744200 eller ledende overlæge Hanne Linnet tlf 40206602

Ansættelsen af betinget af tilfredsstillende børneattest.

Du kan søgejobbet online ved at klikke på "søg job". Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Der bliver lavet personligheds test i uge 37
Samtaler vil blive afholdt i uge 38

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

08-09-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Behandling og sundhed
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark