Anæstesisygeplejersker til Dagkirurgien, Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital

Er du anæstesisygeplejerske og vil du gerne arbejde i velfungerende teams med engagerede, dynamiske og fagprofessionelle kolleger, så har vi en stilling til dig

Dagkirurgien søger anæstesisygeplejersker pr 1. oktober 2019. Stillingerne er på 32 - 37 t/uge.

Dagkirurgien består i alt af fire afsnit, som alle har forskellige specialer. Ved ansættelse bliver du tilknyttet ét afsnit, men i pressede perioder hjælper vi hinanden på tværs af afsnittene. Vi holder fælles temadage og har fokus på vidensdeling. Der er uddannet simulationsinstruktører i hvert afsnit, som afvikler simulation i grupper hver eneste onsdag, derudover planlægges løbende kurser og undervisning i afdelingen.

Vi arbejder på hverdage mellem kl 7.30 - 17.00, enkelte dage til kl. 19.00. Der må på sigt påregnes en udvidelse af Dagkirurgiens åbningstider, således at arbejdstiderne fremadrettet vil være en blanding af dagvagter og vagter sen eftermiddag/aften.

Vi vægter et godt arbejdsmiljø meget højt og bidrager alle med input til gode og udviklende arbejdsdage.

På hvert afsnit er der fire operationsstuer med nye Dräger Perseus anæstesiapparater, Braun injectomater, bruger både C-Mac og McGrath videolaryngoskop til luftvejshåndtering og laver fiberoptiske intubationer.

Vi arbejder med spændende anæstesiologiske udfordringer hos voksne patienter ASA1 til ASA3 indenfor samtlige skærende specialer på AUH.

Vores hverdag er præget af stor fokus på faglig udvikling og kvalitet i patientforløbene og afdelingen er uddannelsessted for anæstesikursister, sygeplejestuderende samt paramediciner.

Vi søger en kollega som

  • har lyst til at sætte sit præg på udviklingen af vores dagkirurgiske afsnit
  • trives i en travl hverdag med mange relationer
  • har gode tværfaglige samarbejdsevner
  • arbejder problemløsende, reflekterende og vil bidrage til et godt arbejdsmiljø

Dagkirurgien er delt i to organisatoriske enheder, hvor Dagkirurgi 1 & 4 er ledet af afdelingssygeplejerske Carina Poulsen og funktionsledende overlæge Joachim Møller Frederiksen. Dagkirurgi 2 & 3 er ledet af afdelingssygeplejerske Vibeke Meding og funktionsledende overlæge Jesper Schriver.

Fordelingen af specialer ser på nuværende tidspunkt således ud
  • Dagkir 1: Gynækologi og ortopækirurgi
  • Dagkir 2: Urologi, proctologi og ortopædkirurgi
  • Dagkir 3: Øre/næse/hals-, neuro- og plastikkirurgi
  • Dagkir 4: Mave/tarm-, mamma- og ortopædkirurgi

Du bør i din ansøgning tilkendegive, hvilket afsnit du ønsker ansættelse på.

Har du lyst til at høre mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Vibeke Meding på 2477 8546 eller Carina Poulsen på 2421 4372.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist den 20. august 2019. Ansættelsessamtaler den 26 og 27. august 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

19-09-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark