Vil du være socialrådgiver ved Klinik for Psykoser, AUH Psykiatrien ?

Vi søger en socialrådgiver med stærke faglige kompetencer indenfor det psykiatriske arbejdsfelt. Har du lyst til at være en del af vores engagerede faglige team, så glæder vi os til at læse din ansøgning.

Forventet tiltrædelse er 1. oktober eller snarest derefter. Ansættelse forventes på 30 timer.

Hvad laver de i Klinik for Psykoser?

I Afdeling for Psykoser er der 2 klinikker med ambulant behandling af patienter med primært skizofreni og psykoser, men også ADHD, mental retardering, demens og misbrug kombineret med psykiatrisk lidelse.
De sociale problemer er mange-facetterede, hvilket stiller forventning til dig om en bred socialfaglig baggrund.
Stillingen bliver forankret i den ene af klinikkerne

Dine opgaver vil være:

 • at være rådgivende, støttende og hjælpende for behandlerne i klinikkerne, fx ved konferencer
 • at deltage i og selvstændigt have samtaler med patienter om deres sociale problemer
 • at hjælpe og rådgive patienterne til udredning og bedring af deres sociale situation
 • at samarbejde tæt med patienternes myndighedsrådgivere og handlekommuner
 • at samarbejde med kommunens brobyggere i komplekse sociale forløb
 • primært at være tilknyttet de to klinikker, men i ferier og andre fraværsperioder skal du sammen med afdelingens 2 andre socialrådgivere løse opgaver på tværs i hele afdelingen


Hvem er du:
 • du er uddannet socialerådgiver, gerne med erfaring fra kommunen og /eller Kriminalforsorgen
 • du har lyst og evne til at samarbejde på tværs af myndigheder og faggrupper
 • du har viden om de lovgivningsmæssige rammer (bl.a. lov om sociale service)
 • du har erfaring med arbejde med patienter med dom til behandling
 • du formulerer dig godt både skriftligt og mundtligt
 • du kan planlægge og styre møder
 • du kan vejlede borgere ude at overtage deres opgaver og har en rehabiliterende tilgang
 • du er vedholdende og målrettet i opgaveløsningen
 • du er kreativ, nytænkende og fleksibel i opgaveløsningen
 • du er robust og har et godt humør


Om Afdeling for Psykoser

I november 2018 flyttede Afdeling for Psykoser sammen med tre andre psykiatriske afdelinger fra Risskov til nye, moderne bygninger i Skejby.
Afdeling for psykoser er en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.
Afdelingen har lidt over 300 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. Den ledes af en ledende overlæge og oversygeplejerske.
Afdelingen består af tre alment psykiatriske sengeafsnit, et rehabiliteringsafsnit, to ambulante kliniker samt en forskningsenhed.

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende sygeplejerske Bente Sand Isager, tlf 2056 5930 eller funktionsleder, overlæge Bente Brysting, tlf 2340 3835.

Ansøgningsfrist for stillingen er dem 26. august og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 2. september.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

26-08-2019
 

Kategori

Undervisning, Socialrådgivning
 

Jopbtype

Deltid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark