FFT-terapeut (funktionel familie terapi) til Familie og Ungehuset Odense 4-18 år

Virksomhed
Arbejdssted
Odense, Denmark
Oprettet
9. august 2019
Udløber
23. september 2019
Ref
297017
Type
Fuldtid
Brænder du for at arbejde med udsatte børn og unge og deres familier?

Vi søger den 1. oktober 2019 en ny kollega til at indgå i vores eksisterende FFT-team i Familie og Ungehuset. Stillingen er på fuld tid. I forbindelse med ansættelse skal du være indstillet på at indgå i løbende uddannelse og træning i de metoder og redskaber, der indgår i funktionel familie terapi. Udover dit daglige FFT-team vil du indgå i et tværfagligt team med familiebehandlere, familie- og ungevejledere og psykologer.

Om os
FFT er et evidensbaseret behandlingstilbud for familier med hjemmeboende børn og unge med adfærdsvanskeligheder og med en konfliktfyldt hverdag. FFT arbejder med en multisystemisk teoriramme, hvor både systemiske, relationelle, kognitive og adfærdsterapi indgår i behandlingen. I forløbet er der fokus på familiens ressourcer samt at forbedre samspillet med evt. skole, kammerater, arbejdsgiver og øvrige samarbejdspartnere. FFT er delt op i fire faser - Engagementsfasen, Motivationsfasen, Adfærdsændringsfasen og Generaliseringsfasen. Et forløb vil typisk vare mellem 4 og 7 måneder. I Odense kommune er vi pt 3 medarbejdere, der arbejder med FFT på fuld tid, og vores erfaring med metoden er meget positiv. Du finder mere information omkring FFT på www.fftdanmark.dk

Om jobbet
Familie og Ungehuset Odense 4-18 år er et af to familiehuse i Odense Kommune. Vi er 28 medarbejdere, en leder og en faglig teamleder, der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier i aldersgruppen 4-18 år. Organisatorisk hører vi til i Familie og Velfærdsafdelingen og er organiseret i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). Børnene og deres familier henvises fra Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune.

Indsatserne i huset er forebyggende og fleksible og rettes mod børn med særlige behov. Vi arbejder med børn og unge og deres familier i et udviklingsfremmende perspektiv, jf. SL. § 52.3 stk. 2, 3 og 6. I alle foranstaltningssager arbejder vi efter kontrakter udarbejdet på det enkelte barn. Vores faglige perspektiv i behandlingsarbejdet er at se barnets/den unges udfordringer i relation til det familienære og det omgivende netværk. Indenfor dette rummer vores hus en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet. Vi er bl.a. inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tænkning.

Indsatserne i huset skal understøtte udviklingen af bæredygtige relationer til andre, samt forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet. Vi arbejder med at tænke innovativt i det daglige arbejde og har hele tiden øje for, hvordan vi kan lave faglig udvikling ind i driften.

Hovedvægten af opgaverne vil være som FFT-terapeut, men der kan forekomme andre støtte- eller familiebehandlingsopgaver.

For hovedparten af personalet gælder, at de er pædagoger, socialrådgivere eller psykologer - alle med relevante efteruddannelser.

Hovedopgaver for funktionel familie terapeut:
 • ugentlige sessioner med familien
 • dokumentation af afholdte sessioner
 • ugentlig feedback og sags supervision i teamet
 • anvendelse af video i sessioner
 • løbende FFT-metodeudvikling i team og på landsplan
 • en stor grad af frihed i brug af arbejdsmetoder, men tro mod FFT-modellens 4 faser
 • tæt samarbejde med relevante personer i familiens netværk

Du skal have:
 • en uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller anden relevant uddannelse på bachelorniveau
 • kendskab til behandlingsarbejde med børn/unge og deres familie
 • lyst til at deltage aktivt i Familie og Ungehusets faglige udvikling og supervision
 • kendskab og erfaring med tværfagligt samarbejde
Desuden forventer vi, at du er:
 • psykisk robust og kan klare den følelsesmæssige intensitet i arbejdet
 • en person, der har en lys og humoristisk tilgang til dit arbejdsliv, og som kan se muligheder i en forandringstid
 • motiverende, fleksibel, kreativ og fordomsfri i opgaveløsningen
 • opsøgende på træning, læring og udviklingsmuligheder
 • en person, der kan tilrettelægge og administrere eget arbejde
 • klar til at tage medansvar i at bevare et godt arbejdsmiljø
 • indstillet på skiftende arbejdstider, da der kan være mødeaktivitet i familierne udenfor almindelig arbejdstid
Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor:
 • der er en engageret personalegruppe
 • der er stor social kapital
 • man ikke lades alene om svære opgaver
 • humor er nødvendigt
 • vi bruger feedback fra borgere og samarbejdspartnere til at justere behandlingsindsatser
 • personalet skal deltage i supervision og inddrage FIT i sagsdrøftelser
 • faglig udvikling er en del af den daglige drift
 • der er et højt fagligt niveau
Det er et krav, at du har kørekort. Huset har to biler til deling blandt medarbejderne.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og PFF (pædagog) eller DS (socialrådgiver).

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til Familie og Ungehusets leder Henriette Hylgaard, hrh@odense.dk, på 24 22 79 85, eller til FFT-supervisor Brian Potoker, bbpo@odense.dk, på 20 55 82 64.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 21. august 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 28. august 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs