Lærer til Enghaveskolen - barselsvikariat

Virksomhed
Arbejdssted
Odense, Denmark
Oprettet
9. august 2019
Udløber
23. september 2019
Ref
297016
Kategori
Undervisning, Lærer
Type
Fuldtid
Enghaveskolen søger pr. 15. oktober 2019 en uddannet lærer på fuld tid til et barselsvikariat.

Om os
Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er en integreret institution, der består af folkeskole fra 0.-10. klasse og børnehave for børn i alderen 2-6 år. Vi tilbyder viden, indsigt og vidtgående specialundervisning og -pædagogik for børn og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum. Åbningstiden er fra kl. 7.00-16.00.

Skolen er opdelt i børnemiljø (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret. Børnehavens personale udgøres af pædagoger og pædagogmedhjælpere, mens skolens personale omfatter lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.
Der arbejdes begge steder ud fra Ny styrket pædagogisk læreplan, Børnehaveklassens kompetenceområder og skolens fagrække. Der tages udgangspunkt i de lokale læringsplaner for alle børn/elever. Undervisningen foregår fra kl. 8.30-15.00 og der tilbydes pasningsmoduler fra kl. 7.00-8.30 og fra kl. 15.00-16.00.

Vi tilbyder
 • en innovativ og udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområde og kompetencer arbejder tværfagligt
 • introduktionskursus i handicapforståelse, autismepædagogik og low arousal
 • intern kompetenceudvikling
 • uddannelse i konflikthåndtering (forebyggende og løsningsorienteret)
 • et udviklende miljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde
 • en dynamisk arbejdsplads, hvor stadig udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord
 • et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder
Om dig
Vi har følgende forventninger til dig:

Organisering:
 • at skabe struktur for dagen så læringsmiljøet understøtter det enkelte barn/børnegruppen
 • at bidrage til en velfungerende struktur og organisering i hele organisationen
 • at afstemme og koordinere egen forståelse og handling med forældre, kolleger, fagkonsulenter og ledelse
Pædagogfaglige kompetencer:
 • har specialpædagogisk erfaring - helst inden for autismespektret
 • deltagelse i opstilling af kompetence- og læringsmål
 • organisere og strukturere læring i et inkluderende miljø
 • skabe autentiske læringsmiljøer og anvende differentierede metoder og læringsstile
 • kan anvende IT
Relationskompetence:
 • af være tydelig, rammesættende og tryghedsskabende
 • være på forkant i relationen
 • etablering af et kommunikativt samspil - ekspressivt og impressivt
 • er psykisk stærk, udviser tålmodighed, er rolig og afbalanceret i en travl hverdag, da elever kan være både fysisk og verbalt udadreagerende
 • har en systemisk grundforståelse i forhold til sprog og relationer, har indfølingsevne
 • at kommunikere anerkendende med børn, forældre, kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere
 • at være medansvarlig for det daglige samarbejde med forældrene herunder sikre information og formidling om hverdagen og barnets udvikling og trivsel - både mundtlig og skriftlig information
 • at planlægge og gennemføre forældresamtaler og forældremøder
Refleksiv kompetence:
 • at bidrage aktivt til en refleksionskultur,at kunne lytte og spørge
 • at kunne forholde sig reflekterende og konstruktivt til processer
 • at kunne give og modtage feedback og feedforward
 • at være åben og nysgerrig i forhold til ny viden, metoder, litteratur samt være villig til at opdatere egen faglighed, analysere og diskutere sammenhæng mellem mål, metoder og praksis
Medarbejderskab:
 • at vise engagement i at skabe resultater og nå de fælles mål og strategier
 • et positivt menneskesyn og vilje til at bidrage til en konstruktiv samarbejdskultur på arbejdspladsen
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lars Heimann eller skoleleder Jørgen Schoop på telefon 6375 3500.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er onsdag, den 21. august 2019. Ansættelsessamtalerafholdes onsdag, den 28. august 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs