Pædagoger til Børnehuset Den blå planet

Virksomhed
Arbejdssted
Odense, Denmark
Oprettet
9. august 2019
Udløber
23. september 2019
Ref
297014
Type
Fuldtid
Børnehuset Den blå planet søger en pædagog i fast stilling 37 timer om ugen, samt en pædagog 33 timer om ugen i en orlovsstilling fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Begge stillinger er pt. placeret i børnehavegrupperne.

Børnehuset Den blå planet er en del af Børneinstitution Kragsbjerg, som desuden består af børnehusene Bifrost, Skattekisten, Ønskeøen, Tryllefløjten og Elverhaven.

I Børneinstitution Kragsbjerg hyldes forskellighed blandt børn, forældre og personale. Det giver derfor ikke mening at fremhæve udvalgte, specifikke kompetencer, der værdsættes frem for andre. Kompetenceprofilen er derfor centreret om begreberne Ejerskab, Lederskab, Følgeskab og Fællesskab.

Ejerskab og lederskab på kerneopgaven
Den pædagogiske praksis i Børneinstitution Kragsbjerg tager nært afsæt i Dagtilbudslovens beskrivelse af kerneopgaven: 'Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv'. Det prioriteres og værdsættes, at kerneopgaven løftes alsidigt i de individuelle børnehuse i Børneinstitution Kragsbjerg.

Det forventes derfor, at du:
  • tager ejerskab for den overordnede målsætning
  • tager lederskab på at omsætte målsætningen i fantasifulde, kvalitative og lærerige legemiljøer i de individuelle børnehuse
Følgeskab omkring kerneopgaven
I Børneinstitution Kragsbjerg løftes kerneopgaven i et følgeskab mellem alle Børneinstitution Kragsbjergs ansatte.

Det forventes derfor, at du:
  • spiller professionelt sammen med ledelsen - formelt og uformelt
  • har aktive og konstruktive og udviklende bidrag i handlinger og din kommunikation
  • har respekt for organisationens kerneopgave, kommandoveje, rammer, vilkår, målsætninger og ressourcer
Fællesskab omkring kerneopgaven
I Dagtilbudsloven tydeliggøres det, at 'dagtilbud i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst'.

Det forventes derfor, at du:
  • formår at skabe en konstruktiv, ærlig og inddragende dialog til og med forældrene
  • formår at understøtte og give plads til forældrenes aktive ageren i forhold til deres barns trivsel og udvikling
  • understøtter et inkluderende samarbejde forældrene imellem
Om os
Den blå planet er et integreret børnehus med børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt i grupper med udgangspunkt i deres alder og udvikling. Vores åbningstid er mandag til torsdag kl. 6.30-16.45, fredag kl. 6.30-16.30. Derudover skal du være forberedt på, at personalemøder og enkelte arrangementer ligger udenfor åbningstiden.

Vi har en kultur og pædagogik i børnehuset, hvor anerkendelse og social inklusion er i fokus. Vi arbejder meget med børns sproglige udvikling og dannelse. Vi tror på, at alle vokser og udvikler sig af de gode historier andre fortæller om os. Vi vægter, at børns udvikling sker i deres eget tempo, på deres eget initiativ med inspiration og støtte fra os. Vi anerkender børn for deres forskellighed, så de føler sig trygge og værdifulde samt får mod på at afprøve sig selv i verden. Vi skaber dynamiske lærings- og legemiljøer for børnene, med en bevidsthed på den fysiske indretning, børnehusets pædagogik og pædagogens rolle i disse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettiget organisation.
Stillingerne er til besættelse 1. september 2019, eller hurtigst muligt derefter.

Vil du vide mere?
Ved spørgsmål kan du kontakte daglig leder Maria Stensgaard på 30539121, jmst@odense.dk eller pædagog og arbejdsmiljørepræsentant Trine Kronborg på 63751047, eller trkro@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 21. august 2019. Vi forventer at afholde samtaler fra den 29. august 2019 til den 2. september 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs