Pædagog til Bostedet Munkehatten

Virksomhed
Arbejdssted
Odense, Denmark
Oprettet
9. august 2019
Udløber
23. september 2019
Ref
297013
Type
Deltid
Har du erfaring med at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som samtidig har en udfordrende adfærd? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil for opgaveløsningen? Så er du måske Munkehattens nye pædagog.

Vi søger en dygtig og engageret pædagog, som arbejder innovativt med at finde løsninger, for at fremme borgerens livskvalitet. Du skal indgå i et tværfagligt samarbejde med andre, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.

Om os
Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.
På afdeling 2 hvor stillingen er ledig, bor 10 borgere, som for de flestes vedkommende er mobile og har verbalt sprog. Borgerne her er kendetegnet ved, at de ud over deres handicap har en psykiatrisk lidelse, gennemgribende udviklings- eller tilknytningsforstyrrelse eller andre udfordringer, som gør at de har brug for en særlig og individuelt tilrettelagt pædagogisk tilgang.

Om jobbet
Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:
"Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv"

Du skal kunne se dig i et job hvor du støtter og hjælper borgerne i alle livets gøremål. I hverdagene er de fleste borgere i beskæftigelse, dog er der dagligt enkelte borgere hjemme. Her ligger der opgaver som lægebesøg, indkøb, træning og andet arbejde med borgerens mål. I eftermiddags og aftentimerne er alle som regel hjemme, og der ligger en stor opgave i at arbejde med strukturen omkring den enkelte for at muliggøre samværet i fællesarealet.

Du skal være indstillet på at være på en afdeling, hvor du støder på begreber som udfordrende og udadreagerende adfærd og vold som udtryksform. Vi er på afdelingen i gang med at tilrette pædagogiske tiltag, som i højere grad imødekommer borgerens udfordringer, så der vil være rig mulighed for at være med til at påvirke beslutningerne.

Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet pædagog, evt. en neuropædagogisk efteruddannelse eller andet relevant
 • Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig og professionel i din egen kommunikation
 • Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren
 • Har lyst til at arbejde i teams og være koordinator for en borger samt arbejde i et miljø med tværfaglighed
 • Du er villig til at evaluerer dine egne handlinger i et fagligt perspektiv
 • Vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • Bidrager positivt til en stærk og engageret arbejdsplads
 • Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af det faglige arbejde
 • Har kendskab til IT på brugerniveau
Personlige egenskaber:
Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Du skal kende egne grænser og være i stand til at markerer dig i en diskussionslysten gruppe af medarbejder og ikke mindst blandt borgere, som har stort behov for tydelighed. Desuden er det væsentlig at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • Har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne
 • Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • Har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • Kompetenceudvikler medarbejderne
 • Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • Arbejder med én Plan som IT system
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Timetallet på stillingen er endnu uafklaret men min. på 30 timer ugentlig. Du skal påregne skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.

Tiltrædelse er 1. oktober 2019.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 24210604 eller på kius@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 22. august 2019, og vi forventer at holde samtaler i uge 35.

Lignende jobs

Lignende jobs