Pædagog til Bostedet Munkehatten

Virksomhed
Arbejdssted
Odense, Denmark
Oprettet
9. august 2019
Udløber
23. september 2019
Ref
297012
Type
Deltid
Har du lyst til at arbejde med livsbekræftende borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil for opgaveløsningen? Så er du måske Munkehattens nye pædagog.

Vi søger en fagligt dygtig og engageret pædagog til fantastiske borgere, og som arbejder innovativt med at finde løsninger, for at fremme borgerens livskvalitet. Du skal indgå i et tværfagligt samarbejde med andre, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.

Om os
Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.

Om jobbet
Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:
"Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv".

Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og påklædning, praktiske gøremål og almindelig livsførelse. Der vil være opgaver i form af pædagogiske projekter med henblik på rehabilitering af borgeren.

Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet pædagog, evt. med speciale i neuropædagogik
 • Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation
 • Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren
 • Har lyst til at arbejde i teams og være koordinator for en borger samt arbejde i et miljø med tværfaglighed
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Har fokus på et godt samarbejde med pårørende
 • Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af det faglige arbejde
 • Har kendskab til IT på brugerniveau
Personlige egenskaber:
Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt. Desuden er det væsentligt at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • Har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne
 • Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation
 • Har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • Kompetenceudvikler medarbejderne
 • Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • Arbejder med én Plan som IT system
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Timetallet på stillingen er endnu uafklaret men min. på 30 timer ugentlig. Du skal påregne skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.

Tiltrædelse er 1. oktober 2019.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 24210604.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 22. august 2019, og vi forventer at holde samtaler i uge 35.

Lignende jobs

Lignende jobs