Forsyningshjælper til Garnisonsstøtteenheden ved Gardehusarregimentet

5 dage tilbage

Virksomhed
Arbejdssted
Region Sjælland, Denmark
Oprettet
6. august 2019
Udløber
25. august 2019
Ref
296267
Forsyningshjælper til Garnisonsstøtteenheden ved Gardehusarregimentet

Vil du have en spændende stilling, hvor du gør en forskel for enhederne på garnisonen og er med til at skabe rammerne for deres uddannelse og virke i dagligdagen? Så er stillingen som forsyningshjælper i garnisonsstøtteenheden (GSE) i Slagelse måske noget for dig?

Om os

Gardehusarregimentet (GHR) på Gardehusarkasernen (GHK) i Slagelse er et moderne kamptropregiment med både stående enheder med fast personel og uddannelsesenheder med værnepligtige.
GHR omfatter - foruden GSE, I og V Bataljon (inkl. Hesteskadronen) på GHK - tillige Opklaringsbataljonen (III/GHR) på Almegårds Kaserne på Bornholm.

Derudover holder Staben for 2. Brigade, en reparationsdeling og panserværkstedet fra Trænregimentet til på kasernen. Der er også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Slagelse under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse (FES) samt Udleverende Depot Slagelse under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Fra 2021 kommer MND N Rear ligeledes til at ligge på garnisonen.

GSE indeholder et ledelseselement, et personelforvaltningselement, et personeladministrationselement, et arbejdsmiljø- & sikkerhedsrådgivningselement samt et driftselement bestående af et uddannelsesmaterielkontor, et IT-supportelement og et mindre våbenkammer for garnisonen.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Om stillingen

Som forsyningshjælper ved våbenkammeret vil det være din primære opgave at sørge for materiellet ved GSE. Det være sig modtagelse, vedligeholdelse, ombytning og aflevering af dette. Du bidrager ligeledes ved mønstring af GSE normerede og lånte materiel, herunder ved udarbejdelse af mønstringslister.

Derudover vil det også være din opgave at være primært kører for brigadechefen for 2. Brigade og sekundært kører for regimentschefen for Gardehusarregimentet.

Du indgår i et team på to forsyningshjælpere, hvor det er afgørende for opgaveløsningen, at du kan arbejde selvstændigt, er serviceminded, motiveret og fleksibelt anlagt.

Til dagligt refererer du til lederen af driftselementet, men vil også få et tæt samarbejde med Garnisonsstøtteenhedens øvrige medarbejdere.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med en til tider lang og hektisk hverdag.

Om dig

Du er udadvendt, imødekommende, serviceminded, fleksibel og positiv. Du evner at bidrage aktivt til at få et samarbejde til at fungere med dine kollegaer på trods af forskelligheder og private forhold.

Stillingen giver en stor berøringsflade med personale på alle niveauer. Du skal som logistiker kunne skabe og vedligeholde gode relationer og dine evner til at samarbejde er afgørende for din og enhedens succes.

Du skal have en høj grad af selvstændighed og du forventes til stadighed uopfordret at igangsætte opgaveløsninger.

Du skal som minimum:
• Være udnævnt konstabel og gerne have forrettet tjeneste indenfor logistik på minimum ansvar 4 niveau samt have en bred erfaring inden for dit arbejdsområde.
• Have stor erfaring inden for DeMars Myndighedsbeholdning.
• Have kørekort til minimum kategori B.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Finn Eisensøe på telefon: 41 77 94 79 eller mail GHR-G-UMAK01@mil.dk eller seniorsergent Arne Joachim Damsgaard Olsen på telefon: 40 21 83 87 eller mail GHR-G-PSN02@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. august 2019 og vi afholder samtaler i uge 35.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast per-sonel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hest-eskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opkla-ringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættel-se samt støtte til både enheder og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og in-ternational tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs