Visitator til Visitation & Rehabilitering

Arbejdssted
Aabenraa, Denmark
Oprettet
1. august 2019
Udløber
19. september 2019
Ref
295211
Visitator til Visitation & Rehabilitering

Vi søger en sagsbehandler med social- og/eller sundhedsfaglig baggrund til en fast stilling på 34 timer ugentligt fra 1. september 2019 eller snarest muligt.

I afdelingen er der særligt fokus på tværfaglig udvikling og rehabilitering, og vores kerneopgave er at understøtte borgernes evne til at mestre eget liv indenfor rammerne i Lov om Social Service og det politisk fastlagte serviceniveau.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Team Socialfaglig, hvor du bliver en del af et tværfagligt team med sygeplejersker, ergoterapeuter og socialrådgivere. Dine opgaver kommer dog til at ligge i både Team Borgerindgang og Team Socialfaglig.

Vi er en myndighedsafdeling, som i forbindelse med en ny organisering blandt andet sætter fokus på tidlig forebyggende indsats med anvendelse af de nye bestemmelser i servicelovens §82a-d, hvor du kommer til at medudvikle denne indsats.

Vi er ligeledes en afdeling, der løser opgaver meget bredt i forhold til serviceloven, hvilket kræver vilje til tværfaglig opgaveløsning. Vi arbejder med en Bestiller Udfører Model (BUM) og vægter i høj grad løbende dialog med vores udfører.

Dine opgaver bliver
 • at sætte rehabilitering og udvikling på dagsordenen i det daglige arbejde
 • at følge op på borgersagerne og have fokus på, at der altid er den rette indsats på rette tidspunkt.
 • at træffe afgørelser i forhold til ansøgninger om støtte, herunder støtteperson efter servicelovens §85, botilbud efter servicelovens §107 og §108 samt beskæftigelse og samværstilbud efter servicelovens §103 og §104

Særligt i Team Borgerindgang er opgaverne
 • at tage imod nye borgere, der søger om støtte og afklare om de med tidsbegrænsede rehabiliterende forløb, herunder gruppeforløb, kan klare sig selv igen
 • at koordinere sagsbehandlingen i forhold til at yde råd og vejledning
 • at udvikle og følge op i forhold til de rehabiliterende forløb i tæt samarbejde med vores udfører og andre private aktører

Vi forventer, at du
 • har erfaring med arbejdet som sagsbehandler i en myndighedsafdeling i det offentlige regi, gerne med erfaring i vores styresystem NEXUS
 • er åben for at arbejde med ukendte områder og har en faglig nysgerrighed i at løse opgaver på
 • har interesse for og gerne erfaring med borgere med psykiatriske udfordringer
 • er omstillingsparat og ser muligheder i omstillingsprocesser
 • er i stand til at systematisere, prioritere og afgrænse opgaver i en travl hverdag
 • har gode kommunikative evner i både skrift og tale
 • vægter et tæt samarbejde med borgeren og kan motivere borgeren til udvikling
 • kan være tovholder og tage ansvar for at få den bedste løsning for borgeren
 • har gåpåmod og engagement

Løn- og ansættelsesvilkårStillingen er på 34 timer pr. uge. Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn.

Yderlige oplysningerSpørgsmål til stillingen kan rettes til Visitation& Rehabilitering
 • Teamleder Susanne Skade tlf. 73767522 mobil 30667578
 • Teamleder Freddy B. Andresen tlf. nr.73768962 mobil 51701968
 • Afdelingschef Bjarne Ipsen på tlf. nr.: 7376 8911 eller mobil 20483027

AnsøgningKan du se dig selv i dette job? Så send os din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest 19. august 2019, gerne indeholdende dine overvejelser i forhold til de nævnte arbejdsområder.

Samtalerne bliver gennemført den 22. august 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs