Militær leder til Sektion for Internationale Operationer i Veterancentret (genopslag)

Virksomhed
Arbejdssted
Region Sjælland, Denmark
Oprettet
1. august 2019
Udløber
1. september 2019
Ref
295163
Kategori
Undervisning
Militær leder til Sektion for Internationale Operationer i Veterancentret

Vil du videreudvikle dine lederkompetencer i en organisation hvor ledelse er højt på dagsorden, hvor der er rum for udvikling og sparring, og du er med til at sætte retning og præge udviklingen af den fremtidige støtte til soldater og veteraner, så har vi et spændende job til dig.

Militærpsykologisk Afdeling (MPA) søger en kvalificeret og erfaren leder til sektionen for Internationale Operationer (INTOPS). Sammen med et stærkt hold af engagerede og professionelle psykologer får du ansvaret for indsatsen for de aktive soldater, der foregår i et tæt samarbejde med det øvrige MPA, Forsvaret, tværfaglige kolleger (socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere og opsøgende rådgivere) samt forskere tilknyttet Veterancentret.

Om os

Veterancentret har det samlede overblik på veteranområdet og er en arbejdsplads i konstant udvikling.

INTOPS sektionen udgør en vigtig kerne, da vi står for en stor del af støtten til soldaterne før og under udsendelse. Vi arbejder både med forebyggelse og krisepsykologi i forhold til den aktive soldat. Sammen med vores kolleger i klinikken sikrer vi, at de veteraner og pårørende, der har behov for det, får den bedste støtte indenfor traumebehandling og behandling af belastningsreaktioner.

Vi har blikket rettet mod fremtiden gennem arbejdet med forebyggelse og mentaltræning i Forsvaret. Som leder af sektionen er en af dine centrale opgaver, at drive denne udvikling, fremtidssikre kerneopgaverne i sektionen, og sikre at medarbejdernes ressourcer kommer i spil til gavn for Forsvaret og den enkeltes udvikling.

Du bliver en del af en arbejdsplads med højt kvalificerede og specialiserede medarbejdere, der byder ind og tager initiativ. Her er et stort engagement, men samtidig en virksomhedskultur, hvor relationer er lige så vigtige som præstationer.

Vi udfordrer vanetænkning, og her er luft og opbakning til at eksperimentere.
Her er plads til mangfoldighed, og vi værdsætter også din unikke baggrund og faglighed.

Nærmest alle danskere har en holdning til Danmarks deltagelse i krig og dens eftervirkninger på soldaten. Det betyder, at arbejdet med veteraner er vigtigt for offentligheden. Derfor skal du have lyst til at bevæge dig i spotlyset og få energi af at formidle vores gode arbejde, men også vores udfordringer. Endelig skal du være i stand til at "oversætte" psykologfagligheden til en forsvarskultur, så Veterancentret på kvalificeret og faglig vis byder ind i koncernen.

Om stillingen

Du får ansvar for 11 psykologer og én specialkonsulent, der arbejder ud fra fem lokale veterancentre rundt om i lande. På grund af afstanden mellem dig og dine medarbejdere, skal du have mod på distanceledelse og i særdeleshed på at gøre distancen kortere ved synlighed, lydhørhed og tydelighed både fysisk, telefonisk og på de elektroniske platforme.

Dine medarbejdere støtter soldaterne helt ude i missionsområdet og tager afsted to psykologer sammen på besøg af 14 dages varighed. Som leder skal du have kendskab til de arbejdsopgaver der løftes her, gerne ved besøg én af missionerne, men ellers er det ikke en opgave du selv støtter ind i. Derimod er det dit ansvar at understøtte de bedst mulige vilkår for opgaveløsningen.
I Veterancentret samarbejder vi om ledelsesopgaverne.

Din nærmeste lederkollega vil være lederen af Klinikken i MPA, men du indgår også i et tværgående ledelsesteam. Her er du med til at udvikle og koordinere Veterancentrets fremtidige indsatser, ligesom du bidrager til projekter og opgaveløsning på tværs af Veterancentret.

Som leder af INTOPS sektionen vil du være bagvagt på beredskabet for internationale operationer.

Chefgruppen er placeret i Ringsted, men da vi prioriterer en dygtig faglig leder med gedigen ledelseserfaring kan tjenestestedet placeres ved et af Veterancentrets lokale centre (Aalborg, Karup, Holstebro, Ringsted eller Høvelte). Dog er det vigtigt, at du jævnligt ser medarbejdere og kolleger i øjnene, hvorfor du skal forvente ca. 5-6 rejsedage om måneden inklusiv møder og seminarer med din sektion, dine lederkollegaer og chef.

Opgaveløsningen i stillingen ses meget fleksibel og kan sagtens kombineres med gennemførelsen af MMS.

Om dig

Du er major eller alternativt kaptajn eller kaptajnløjtnant og har selv været udsendt. Du har flair for at lede specialister, hvor du ikke selv har den samme faglighed som dine medarbejdere.

Du har dokumenteret ledelseserfaring, og har lyst til at udvikle dit talent for ledelse af højtuddannede og specialiserede medarbejdere, sammen med resten af Veterancentrets ledelse.

Du ser ledelse som en disciplin, og vægter værdier som medinddragelse, tydelighed og gennemsigtighed i dit ledervirke. Du har blik for strategisk ledelse, og en forståelse for ledelse og beslutningstagning i en politisk drevet organisation.

Du ser udvikling af sektionen som en spændende udfordring, og evner at skabe rum for dine medarbejderes udvikling og trivsel.
Du har erfaring med sagsbehandling, og har mod på at samarbejde, gerne opsøgende, på tværs af hele Forsvaret, bl.a. med de opstillende myndigheder.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste udenfor landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Stillingen ønskes besat fra den 1. november 2019. Ansøgningsfristen er søndag den 1. september 2019, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 37.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte chefen for Militærpsykologisk Afdeling Anne Seehausen Hansen, som bliver din overordnede, på 7216 3230, eller leder af Klinikken Dorte Hjortkjær, som bliver din nærmeste lederkollega, på 7216 32 60 eller specialkonsulent Anders Kjærgaard, for spørgsmål til INTOPS opgaver, på 7216 3256.

Du kan læse mere om Veterancentrets arbejde på vores hjemmeside http://veteran.forsvaret.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Rikke Vishart i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på 7281 9648.

Vi beder dig søge stillingen via linket og vedhæfte CV, ansøgning og andre relevante papirer som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs