Næstkommanderende til forsyningssektionen ved Konstruktionskompagniet

Virksomhed
Arbejdssted
Midtjylland, Denmark
Oprettet
1. august 2019
Udløber
29. august 2019
Ref
286911
Næstkommanderende til forsyningssektionen ved Konstruktionskompagniet

Vil du være med til at sikre de bedst mulige forhold for vores styrkebidrag rundt omkring i
verden? Er du omstillingsparat og fleksibel samtidig med at du er en holdspiller?
Kan du sige ja til ovenstående, er stillingen som næstkommanderende for forsyningssektionen i Konstruktionskompagniet muligvis noget for dig.

Om os

Konstruktionskompagniet (KONSTKMP) er et specialistkompagni og en del af Ingeniørregimentet. Vi består af 152 medarbejdere fordelt i 5 delinger.
Kompagniet er værnsfælles, hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt har personale fra både Flyvevåbnet og Hæren.

Konstruktionskompagniet er en del af 3 CBRN- og KONSTBTN, hvis motto beskriver hverdagen meget godt:

Everything - Everytime - Everywhere
Alting - Altid - Alle steder

Delingerne i kompagniet består af en kommandodeling, to maskindelinger, en konstruktionsdeling, en lejrdeling og en infrastruktursektion.
Vores primære opgave består i, at støtte Forsvarets enheder i opbygning og vedligeholdelse af lejre. Derudover løser vi alle tænkelige opgaver, både nationalt og internationalt. For tiden udsender vi camp-bidrag til Irak, men har også årligt medarbejdere på Grønland i en kortere periode for at vedligeholde Forsvarets faciliteter.

Opgaver i 2019 inkluderer blandt andet: Infrastrukturbro i Ribe til støtte for vejdirektoratet, NORDEFCO-lejr til støtte for britisk bidrag til øvelse Viking Star, øvelse i Polen.

Kompagniet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau med til tider mange rejsedage. Derudover er kompetenceudvikling en naturlig del af hverdagen.

Om stillingen

Som næstkommanderende i forsyningssektionen er du en vigtig brik i spillet om at holde et af danmarks mest udsendte kompagnier operativt.
Forsyningssektionen sørger for at kompagniet til stadighed har det materiel der skal bruges til at løse de stillede opgaver.

Forsyningssektionen består af én sektionsfører (oversergent), dig som næstkommanderende og 5 forsyningshjælpere (én korporal og fire fra konstabelgruppen).
Som næstkommanderende er du sektionsførerens nærmeste sparringspartner.

Om dig

Som næstkommanderende skal du kunne holde flere bolde i luften samtidig. Du skal holde for øje, at du er til for at holde resten af kompagniet kørende, derfor er det vigtigt at du er serviceminded. Dermed ikke sagt at du ikke må stille krav til "kunderne".

Du skal kunne fungere i en foranderlig hverdag, hvor mange opgaver er kendte, men en del kommer med kort varsel.

Det er en fordel hvis du har erfaring fra lignende stillinger, hvis ikke planlægger vi, i samarbejde med dig, et uddannelsesforløb der kan bibringe dig de rette kompetencer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn; Kim Kenneth Jakobsen på telefon: 72 82 83 01.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 29. august 2019, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter. Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet er Forsvarets Center for Ingeniør- og CBRN- tjeneste og hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og
Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs