Rådighedsstilling - Premierløjtnant til Fighter Wing Reserve.

Virksomhed
Arbejdssted
Sydjylland, Denmark
Oprettet
26. juli 2019
Udløber
17. september 2019
Ref
293191
Rådighedsstilling - Premierløjtnant til Fighter Wing Reserve

Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?
Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en rådighedsstilling som reserveofficer og instruktør ved Fighter Wing reserven (FW RES) i Skrydstrup måske noget for dig.

Om os

Reserven ved Fighter Wing i Skrydstrup består af ca. 50 personer, og vi har plads til flere. Vores primære opgave er planlægning og gennemførelse af uddannelse i grundlæggende, militære færdigheder inden for Vedligeholdende Militær Efteruddannelse (VME) og Survival, Evasion, Resistance, Escape (SERE) af personel ved enheden.

Om stillingen

Du indkommanderes og virker i denne designeringsfunktion i uddannelsesøjemed samt i forbindelse med øvelser og træning. Du skal desuden påregne at blive aktiveret i funktionen, såfremt FW overgår til et højere beredskabsniveau i krise og krig.

Som officer ved FW RES bliver du designeret til en bestemt funktion og tilknyttet en af vores faggrupper, der er dannet med henblik på varetagelsen af vores opgaver med planlægning og gennemførelse af VME ved Fighter Wing.

Du kommer dermed til at indgå i vores instruktørpulje, hvor du, sammen med en eller flere faggruppeledere og befalingsmænd, bliver ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af undervisningen i en eller flere af følgende faggrupper: Sanitetstjeneste, skydning, skyttetjeneste og Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN).

Indkommandering finder sted året rundt og typisk med varighed på 1-4 dage.
Vi forventer, at du er klar til at levere 2-3 ugers tjeneste om året.

Om dig

Du er premierløjtnant med en stor portion erfaring, høj motivation og værdsætter det militære hverv. Hvilket værn, du tidligere har gjort tjeneste ved, er mindre relevant. Ved ansættelse i stillingen tilknyttes du Flyvevåbnet.

Du er enten hjemsendt og savner den grønne tjeneste eller er allerede tilknyttet en reserveenhed og ønsker mere tjeneste. Tidligere tjeneste i Flyvevåbnets reserve er ikke et ubetinget krav, men vil være en fordel set i forhold til den instruktørmæssige tilgang til opgaven.

Tjenesten ved FW RES er kendetegnet ved et relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, om du kan og vil levere minimum 10-15 dages tjeneste pr. år.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn af reserven Bjarke Schaar på telefon 42 40 14 61 eller via mail: bjarke@schaar.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bss06@mil.dk

Ansøgningsfristen er 30. november 2019. Ansættelse og samtaler vil blive gennemført umiddelbart herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs