Forsyningshjælper (korporal) ved Communication and Information-delingen, Føringsstøtteregimentet

Virksomhed
Arbejdssted
Midtjylland, Denmark
Oprettet
25. juli 2019
Udløber
19. september 2019
Ref
288719
Forsyningshjælper (korporal) ved Communication and Information-delingen, Føringsstøtteregimentet

Kunne du tænke dig, at blive en del af et tjenestested i konstant udvikling, med en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen samt løsning af opgaver med en kort reaktionstid?
Så er det med at komme til tasterne.

Om os

1. Communication and Information-delingen (1 CISDEL) primære opgave er, at opstille personel og materiel til støtte for Flyvevåbnets deployer-bare styrker.
Delingen har derfor mindst et CIS-team klar til, med 10 dages varsel, at rykke ud med Flyvevåbnets enheder på mission eller øvelse, uanset de geografiske eller klimatiske udfordringer.
Herudover støtter delingen "help-desken" i Karup med personel.
Help-desken i Karup varetager den lokale IT-drift på Flyvevåbnets garnisoner i Ålborg, Karup og Skrydstrup.

1 CISDEL består af en delingsfører og 35 medarbejdere, som er organiseret i en ledelsesdel med en delingsfører og en næstkommanderende samt tre CIS-teams bestående af en oversergent, en sergent, tre CIS-teknikere og tre IT-supportere i hvert team.
Delingen er placeret på Flyvestation Karup.

Vi er faglig stærk med fokus lagt på de operative IT- og kommunikationssystemer Flyvevåbnet anvender. Delingen har et godt arbejdsmiljø, hvor der i udstrakt grad er plads til det sociale, og med stor respekt for den enkelte.

Om stillingen

Du skal være 100% inde i forsyning og logistik. Forsyningsdelen er genstand for stor driftssikkerhed.

Du skal, med din faglige stolthed og i samarbejde med teknikerne, være garant for, at de terminaler, der overleveres til brugeren, er komplette, virker og er testede inden afsendelse fra Danmark, samt gøre alt for at opretholde den høje oppetid (99,5%), der kendetegner sektionens systemer.
Du kommer til at deltage i mønstring af materiel og udstyr, uanset hvilken verdensdel udstyret befinder sig i.
Du har en høj grad af selvstændighed, men skal kunne virke i et team med personel, der har arbejdet med teknologien siden først i 90'erne.

Du kommer til at arbejde under forsyningsbefalingsmanden, som er placeret i Fredericia. Dog vil du også komme til at arbejde tæt sammen med den forsyningsbefalingsmand, der er tilknyttet SATCOM, og som ligeledes er placeret i Karup.
I har et særskilt kontor til rådighed, i tilknytning til bygningens højlager.
I perioder med stor aktivitet (øvelse- og missionsrelateret, og i forbindelse med mønstring), arbejder i begge to sammen om at løse den fælles opgave for 1 DEL henholdsvis SATCOM.

Du kommer også til at arbejde tæt sammen med forsynings- og logistiksektionen ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia, og der vil være perioder med mødeaktivitet i Fredericia, hvor du deltager.

Sektionens succes måles på brugerens tilbagemelding på om udstyret virker ved modtagelse, oppetid samt den service brugeren modtager under missionen, herunder naturligvis også den forsyningsmæssige del.

Om dig

Du er som minimum udnævnt til konstabel. Du har alle relevante uddannelser på logistiksiden i DeMars. Du har C- kørekort, truckcertifikat, kran C-certifikat (traverskran).

Du er ordensmenneske, og sætter en ære i at have styr på materiellet, og være på forkant med udviklingen. Du formår at formidle et budskab, og skaber forståelse for områdets vigtighed. Du er desuden udadvendt, og kan tilpasse dig skiftende arbejdsopgaver, du søger udfordringer og er i stand til at arbejde selvstændig.

Herudover må du forvente, at skulle videreuddanne dig, for at blive opkvalificeret på netop de systemer, der anvendes ved Føringsstøtteregimentet.

Du skal kunne honorere forsvarets fysiske og lægelige krav til operativt personel og være udsendelsesparat.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en værnsfælles konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Er du endnu ikke korporal, skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale, mhp. gennemgang af korporal uddannelsen. Udnævnelse til korporal kan finde sted herefter.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen til hemmeligt under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte; kaptajn Jonas Skov Lehmann på telefon: 72 82 67 60 eller: 20 45 82 66.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket "søg stillingen". Ansøgningsfristen er 18. august 2019 og der afholdes samtaler i uge 34.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs