Pædagog på deltid til SFO - Genopslag SFO Løjtegårdsvej 15. august 2019 :

Arbejdssted
Tårnby, Denmark
Oprettet
17. juli 2019
Udløber
16. september 2019
Ref
289993
SFO Løjtegårdsvej 60 A&B søger en uddannet pædagog til 34 timer ugentligt fra 1. september.

Vi fik desværre ikke den vi søgte i første omgang, så nu har du muligheden for at få et job på vores skønne SFO.

Løjtegårdsskolens SFO består af tre afdelinger; én på Gemmas allé og to på Løjtegårdsvej. Den ledige stilling er på Løjtegårdsvej, som huser 210 børn og ca. 20 ansatte fordelt i de to afdelinger.

Jobbet som pædagog bidrager i væsentlig grad til at skabe en helhed i børnenes liv. Pædagogen skal binde SFO-tid, skole og hjemmet sammen.

Arbejdstiden ligger i SFO'ens åbningstid 6.30 - 17.00, primært i børnetiden om eftermiddagen, og kan indeholde arbejdsopgaver i både SFO og skole. SFO'ens pædagoger kan have en af to funktioner; enten som skolepædagog, hvor man har 10 lektioner i "sin" klasse eller i vores UUV-team, som står for den understøttende undervisning på SFO'en. Pt. mangler vi en skolepædagog.

Vi forventer, at du:
 • har lyst til og erfaring i at arbejde med aldersgruppen 6 - 10 år.
 • støtter og udfordrer barnet, såvel individuelt og som en del af fællesskabet.
 • er faglig dygtig og arbejder professionelt - også når der er travlt, samt kan tage ansvar.
 • brænder for udelivet og sportslige aktiviteter.
 • er empatisk og skaber tillid i relationen.
 • kan arbejde selvstændigt og som en del af et team, samt tror på udbytte af det tværfaglige samarbejde.


Vi kan tilbyde dig:
 • en børnegruppe, der har virkelyst og initiativ.
 • en bredt funderet personalegruppe fordelt på kompetencer, erfaring, alder og køn.
 • en arbejdsplads med stort engagement, humor og respekt for opgaven og hinanden.
 • et traditionelt godt forældresamarbejde.
 • skønne grønne arealer lige uden for døren, med gode muligheder for udendørsaktiviteter.
 • mulighed for, at netop dine evner og kompetencer kan bringes i spil.


Kan du se dig selv som medskaber af ovenstående, er det måske nu, du skal give det en chance!

Vi glæder os til at høre fra dig :-)

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest.Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning samt hvilke personalegoder Tårnby Kommune tilbyder, kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til daglig leder Mette Hjorth eller afdelingsleder Erik Andersen på telefon 3076 0495.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 34.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af persondata

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: "Databeskyttelsesrådgiver".

Lignende jobs

Lignende jobs