Erfaren akademiker til controlling, ledelsesunderstøttelse og projektledelse

Virksomhed
Arbejdssted
Hovedstaden, Denmark
Oprettet
16. juli 2019
Udløber
23. juli 2019
Ref
289339
Kategori
Undervisning
Erfaren akademiker til controlling, ledelsesunderstøttelse og projektledelse

Vil du være med til at varetage den overordnede økonomistyring hos Forsvarsministeriets Auditørkorps og understøtte ledelsen med ledelsesinformation og projektstyring?

Om os

Forsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig efterforsknings- og anklagemyndighed under Forsvarsministeriet, der primært efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland.

Forsvarsministeriets Auditørkorps beskæftiger i alt ca. 25 medarbejdere (jurister, efterforskere og administrativt personale) fordelt mellem auditørembedet i Viborg og Generalauditoriatet i København.

Stillingen er placeret i Generalauditoriatet, der fungerer dels som øverste påtalemyndighed i militære straffesager, herunder også som klage- og tilsynsmyndighed, dels som øverste administrative organ i Forsvarsministeriets Auditørkorps.

Om stillingen

Dine arbejdsopgaver kommer bl.a. til at omfatte:

• Udarbejdelse af finanslovsbidrag, budgetter og forbrugsopfølgning for Forsvarsministeriets Auditørkorps samt løbende controlling.

• Pligtige afrapporteringer vedr. Auditørkorpsets virksomhed, anvendelse af ressourcer m.v.

• Udarbejdelse af ledelsesinformation, herunder analyser og måling af sagsbehandlingstider i straffesager m.v.

• Styring og policy vedrørende organisationens elektroniske sagsstyrings- og ledelsesinformationssystemer.

• Projektledelse og procesforbedring i relation til myndighedens strategiske indsatsområder

• Administrative opgaver.

Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kollegaer i et miljø med en uformel omgangstone, hvor der er en god balance mellem arbejde og fritid.

Om dig

Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau, og har erfaring med og indgående kendskab til bevillingsprocesser og økonomistyring samt elektronisk sagsstyring, gerne som superbruger eller administrator.

Brug af it-værktøjer er en selvfølge for dig, og du har indgående kendskab til Microsoft Excel. Erfaring med Captia eller WorkZone og kendskab til straffesagsprocesser vil være en fordel.

Som person er du engageret, initiativrig og har god teknisk forståelse med øje for detaljer. Du er kontaktskabende og evner at bygge relationer på tværs af organisationen og faglige skel med samarbejdspartnere i og uden for Forsvaret.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt med planlægning og styring af dine opgaver, og du evner at træffe beslutninger og handle derefter med henblik på at følge opgaverne til dørs.

Ansættelsesvilkår

Alt efter erfaring bliver du enten ansat som fuldmægtig, specialkonsulent eller chefkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde en sikkerhedsgodkendelse gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan indhentes hos Vicegeneralauditør Michael Sverdlin-Højer, tlf. 72 81 10 40.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen på tlf. 32 66 59 91.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Ansøgningsfristen er 3. juni 2019, og samtaler forventes afholdt i uge 24.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK)
Den militære anklagemyndighed er i hovedsagen opbygget på tilsvarende måde som den civile anklagemyndighed. Påtale i militære straffesager tilkommer Generalauditøren og Auditøren, der i forhold til retsplejeloven træder i stedet for de civile offentlige anklagere, rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Generalauditoriatet varetager også en række andre opgaver, herunder sager om strafferetlige vurderinger af ansøgere til hjemmeværnet og hjemmeværnsmedlemmer.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs