Distriktssygeplejerske til akut affektivt team ved Regionspsykiatrien Randers

Distriktssygeplejerske til akut affektivt team, Psykiatrisk Klinik 1, Regionspsykiatrien Randers, 37 timer ugentlig.

Psykiatrisk Klinik 1 Randers søger pr. 1.10.19 distriktssygeplejersker til spændende fuldtidsstilling i akut affektivt team.

Arbejdsopgaverne i denne stilling består primært af udredning og behandling af pt. med belastningsreaktioner samt akut behandling til patienter med depression og BAS, hvor patienten i en periode har behov for at blive fulgt tæt.

Lidt om os
Psykiatrisk klinik 1 Randers er en del af Regionspsykiatrien Randers.
Psykiatrisk klinik 1 dækker et befolkningsgrundlag på ca. 140.000 indbyggere, fordelt over Randers og Favrskov Kommune. Udover dette dækker vi også ældrepsykiatrien for Djursland. Denne opgave varetages af et selvstændigt team.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat. Vi har sygeplejersker, sosu-assistenter, psykologer, læger og lægesekretærer ansat. Vi går ind for tæt tværfagligt samarbejde.

Psykiatrisk klinik 1 varetager:

  • Udredning generelt
  • Udredning og behandling i forhold til affektive lidelser inklusive belastningsreaktioner
  • Udredning og behandling i forhold til ældrepsykiatri (vi har et team, der er specialiseret indenfor dette)

Vi har et spændende speciale, hvor ikke alt er givet på forhånd, og hvor man i tæt samarbejde med patient, pårørende og kolleger får mulighed for at være med til at planlægge behandlingsforløbet.
Vores hverdag er afvekslende og udfordrende, man har en høj grad af indflydelse på egen arbejds tilrettelæggelse. Vi har også flex ordning.
Der er imødekommende kolleger og et tæt tværfagligt teamsamarbejde, ligesom der er supervision.

Vi prioriterer at fastholde et højt fagligt niveau hos medarbejderne, hvorfor der løbende foregår kompetenceudvikling i klinikken. Der er en høj faglighed med medarbejdere, der har mange års psykiatrisk erfaring.

Psykiatrisk klinik 1 er en arbejdsplads, hvor gode ideer er velkomne.
Vi værdsætter et godt arbejdsmiljø og har forventning om, at alle bidrager i forhold til dette.
Vi har stor fokus på sikkerheden i klinikken. Der er klare procedurer for, hvordan vi bedst passer på hinanden.

Ved ansættelse er der lavet udførligt introduktionsprogram, og der er i oplæringsperioden mulighed for at kunne være 2 på opgaven. Der er mentorordning, samt hjælpsomme og fagligt dygtige kolleger.

Klinik 1 har et festudvalg, der arrangerer sociale arrangementer for klinikken nogle gange om året.

Der er cykler, leasede biler eller taxa ordning til brug ved hjemmebesøg.
Ud over dette kan vi tilbyde gratis parkering samt billigt medlemskab af sportsforening.

Udover psykiatrisk erfaring forventer vi, at ansøger har:
  • Solid viden og erfaring med medicinsk behandling
  • Lyst til at være en del af et team
  • Lyst og evne til at arbejde selvstændigt
  • Gode refleksions-, koordinerings- og samarbejdsevner
  • Robusthed og omstillingsparat
  • Lyst og evne til at deltage i udviklingsarbejde
  • Gerne med specialuddannelse, men ikke en forudsætning for at søge,

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 19.8.19

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

15-08-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark