To lærere til hhv. 2. og 4. årgang på Tove Ditlevsens Skole

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
11. juli 2019
Udløber
15. august 2019
Ref
288472
Kategori
Undervisning
Tove Ditlevsens Skole er en velfungerende og velsøgt skole med ca. 900 elever. Vi har en dygtig personalegruppe, en engageret forældregruppe og skønne børn fra forskellige miljøer.

Tove Ditlevsens Skole og KKFO er placeret på flere matrikler på et levende og mangfoldigt Vesterbro. Indskoling og KKFO er placeret på Enghave Plads, mellemtrin og udskoling i Frederiksstadsgade og yderligere tre KKFO-matrikler i gåafstand fra skolen.

Vi er en skole, der går aktivt ind i skoleudvikling, og vi sætter faglighed og trivsel højt. Skolen har et tydeligt fokus på fleksibel undervisning, hvor skema og dagligdag tager udgangspunkt i elevernes læring, og hvor lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteam.
Vi er ved at udbygge skolens vejlederteam, som har afsæt i det pædagogiske læringscenter. Derudover har vi et stærkt ressourceteam med både lærere og pædagoger tilknyttet. Vi er anerkendt for vores evne til at skabe inkluderende læringsmiljøer, og vi prioriterer samarbejdet med forældre højt.

På Tove Ditlevsens Skole arbejder vi med "Forpligtende Elevteams", som tager sit udgangspunkt i: at alle børn lærer i fællesskab.

Fællesskab og tryghed er bærende elementer for læring og læringsmiljøer. Rammen for undervisningen er, at alle elever har et tilhørsforhold til et team, hvor eleverne samarbejder om det faglige og benytter sig af hinandens kompetencer. Dette genspejles i skole/hjem-samarbejdet - hvor alle forældre inviteres til elevteamsamtaler. Her fremlægger elevteamet en opgave og deres samarbejde, så forældrene ser deres barn i samspil og oplever fællesskabet igennem elevteamet.

På Tove Ditlevsens Skole arbejder vi med udeskole på alle skolens årgange. Det betyder, at alle klasser har en ugentlig dag, hvor de undervises i byrummet.

Vi søger

  • En lærer til 2. kl. med linjefag eller undervisningskompetence i matematik og idræt
  • En lærer til 4. kl. med linjefag eller undervisningskompetence i dansk og engelsk

Udover de faglige kompetencer fokuserer vi på de personlige egenskaber og betragter dem ligeledes som forudsætninger.

Dette betyder bl.a., at du

  • arbejder målrettet og tydeligt med klasseledelse, elevernes forudsætninger og din egen lærerrolle
  • kan navigere professionelt og konstruktivt i forskellige samarbejdsflader
  • har indsigt og interesse i skoleudvikling, tager ansvar for fællesskabet og er indstillet på et tæt og progressivt samarbejde
  • er åben og rummelig og er indstillet på inklusionsopgaven

Vi ser frem til at modtage en målrettet ansøgning, hvor du tydeligt angiver, hvad du kan bidrage med til vores skole, og i hvilken klasse du søger.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest.

Mere informationDu kan læse mere om skolen på vores hjemmeside www.tds.kk.dk, hvor du også finder skolens værdigrundlag.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jeanne Jacobsen på 3326 7810.

Søg via nedenstående link senest torsdag den 15. august 2019

Lignende jobs

Lignende jobs