Elevvejleder- og kvalitetskoordinator assistent ved Fighter Wing Skrydstrup

5 dage tilbage

Virksomhed
Arbejdssted
Sydjylland, Denmark
Oprettet
11. juli 2019
Udløber
26. juli 2019
Ref
288441
Elevvejleder- og kvalitetskoordinator assistent ved Fighter Wing Skrydstrup

Aircraft Maintenance Squadron på Fighter Wing Skrydstrup søger en assisterende sagsbehandler med en bred erfaring fra tjeneste som F-16 flymekaniker indenfor flyvedligeholdelse samt erfaring fra tjeneste som mellemleder.

Om os

Fighter Wing Skrydstrup (FWSKP) udgør basen for de danske kampfly. FWSKP hovedopgave er, at opretholde det danske afvisningsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne opretholde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

På FWSKP er dit engagement og dine kompetencer det vigtigste - ikke køn, etnicitet eller alder.

Aircraft Maintenance Squadron (AMS) forestår størstedelen af vedligeholdelse og reparation af Flyvevåbnets F-16 fly og motorer. Vi hører hjemme på Flyvestation Skrydstrup, en arbejdsplads med i alt 700 ansatte placeret i nærheden af Haderslev, Kolding og Aabenraa.

I AMS er vi pt. 180 kollegaer fordelt i to geografiske områder. Et område hvor den daglige flyvning foregår og et værkstedsområde med eftersynsdokke, motorværksted og specialværksteder.

Om stillingen

Ansættelse i stillingen forudsætter et godt kendskab til Forsvaret samt et indgående indblik i flymekanikerens virke i det daglige.

Som elevvejlederassistent skal du assistere elevvejlederen i den praktiske del af flymekanikeruddannelsen på FWSKP. Flymekanikereleverne bliver uddannet som A1, B1 eller B2 flymekanikere gennem en uddannelse der lever op til de fælleseuropæiske krav i EASA part 66.

I samarbejde med Air Force Training Centre (Flyvevåbnets flymekanikerskole) og Tech Aviation (den civile flymekanikerskole), skal du assistere elevvejlederen i planlægning og gennemførelse af praktikforløb for eleverne. Du skal assistere ved uddannelse af valuatorer (praktiske undervisere), planlægning af assessments (praktiske prøver) og udarbejdelse af FOKUS personeludtalelser på eleverne.

Du skal yderligere planlægge og udføre rekrutteringsaktiviteter på messer og ved andre arrangementer. I forbindelse med disse rekrutteringsarrangementer skal du være kontaktperson til civile myndigheder.

Som kvalitetskoordinatorassistent skal du assistere kvalitetskoordinatoren i koordinering / sagsbehandling af afvigelser, udarbejdelse af processer / instrukser samt deltage i gennemførelse af interne audits.

Om dig

Vi forventer at du er udnævnt oversergent. Alternativt er du sergent med mod på en uddannelseskontrakt. Vi forventer du har en anciennitet som flymekaniker på minimum 10 - 15 år, gerne på forskellige værksteder, hvoraf de ca. 4 år er erfaring som mellemleder.

I relation til dine personlige kvalifikationer, vil det anses som særdeles positivt, såfremt du har en dybfølt interesse i uddannelse, udvikling og fastholdelse af yngre medarbejdere. Du skal besidde evnen til at fremstå som rollemodel over for eleverne, ligesom du skal besidde evner til udadvendte aktiviteter i forhold til kontakt til andre myndigheder og uddannelsesinstitutioner. Du skal kunne holde mange bolde i luften, være kreativ og omstillingsparat.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte major Jeppe Mølskov Bech på telefon 728 49301, Major Jan Havn på telefon 728 49302, eller CSG Hening Mørch på telefon 728 49572.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Louise Malene Tønning på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den d. 26. juli 2019. Jobsamtaler forventes afholdt herefter med henblik på besættelse af stillingen den 15. august 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs