Kører og Forsyningshjælper til Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Virksomhed
Arbejdssted
Hovedstaden, Denmark
Oprettet
11. juli 2019
Udløber
17. juli 2019
Ref
288437
Kører og Forsyningshjælper til Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Har du interesse for forsyningstjenesten?
Ønsker du at være del af en århundrede lang tradition?
Vil du gerne have en stabil tjeneste med udgangspunkt i centrum af København.

Om os

Vagtkompagniet har, som selvstændig underafdeling under Chefen for Den Kongelige Livgarde, primært til opgave at gennemføre ydre bevogtning af Hendes Majestæt Dronningen samt de kongelige slotte og palæer. Kompagniet er således indsat til løsning af en skarp national operativ bevogtningsopgave, på alle tider af døgnet, hver dag, året rundt.

Når kompagniet indsættes i bevogtningsopgaver om Kongehuset underlægges vagtstyrken Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab.
Vagtkompagniet er også indsat til bevogtning af Livgardens Kaserne i København, ved Rosenborg Slot og i Kastellet. Slutteligt løser vi ceremonielle opgaver for Kongehuset og Forsvaret i både ind- og udland.

Kompagniet består pt. af ca. 260 værnepligtige gardere, der bestrider tjenesten i fire måneder ad gangen, samt yderligere ca. 70 fastansatte. Personellet er fordelt på en Kommandodeling, tre vagthold og et professionelt Tambourkorps.
Kompagniet er kendetegnet ved yderst dedikerede medarbejdere på alle niveauer, hvor professionalisme er i højsædet. Afspadserings- og ferieplaner lægges som tjenesten tillader det, i samarbejde med den enkelte medarbejder og efter overholdelse af gældende bestemmelser og regler på området.
Vagtkompagniet har til huse på Livgardens Kaserne i København, centralt beliggende nær Rosenborg Slot og Nørreport Station.

Forsyningssektionen indgår i Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni under kommandodelingen. Sektionen består af en oversergent, 1 sergent og 6 konstabler samt 5 værnepligtige, der er tjenestegørende i 4-5 måneders perioder ad gangen.
Sektionen varetager alle logistiske opgaver til støtte for Vagtkompagniets løsning af pålagte opgaver, herunder særligt vagten om Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

Om stillingen

Som kører og forsyningshjælper skal du løse alment forekommende forsyningsopgaver, og du skal forestå personeltransport i hele landet, såvel som i udlandet.
Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
- Støtte til Vagtkompagniets operative indsættelse omkring Kongehuset, Livgardens kaserne og Kastellet
- Forvaltning af materiel i DEMARS.
- Bestille varer, modtage varer, afskrive varer, flytte rundt på materiel i organisationen
- Lave vedligeholdelsesmeddelelser i PM-rekvirent.
- Klargøring, pakning, optælling og transport af materiel, ammunition samt personel, til vagterne på Kongehusets slotte i hele landet
- Yde bred service, med opgaven i fokus, til alle Vagtkompagniets mange samarbejdspartnere.
Her kan blandt andet nævnes:
Hendes Majestæts Adjudantstab, Værnsfælles Forsvarskommando, hele Den Kongelige Livgarde, samt civile firmaer i Københavnsområdet som Vagtkompagniet samarbejder med.

Vi forventer, at du som kører og forsyningshjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til sektionens samlede opgaveløsning.

Stillingen kræver ansvarsbevidsthed, en god holdning og en stor grad af fleksibilitet.

Om dig

Du er som minimum udnævnt konstabel, og du har haft en tilfredsstillende tjeneste.

Det er et stillingsmæssigt krav, at du har kørekort kategori B og C.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C/E og D, samt DeMars grunduddannelse, myndighedsbeholdning og en uddannelse som forsyningshjælper.
Endvidere er det ønskeligt at du besidder gyldigt ADR certifikat til stykgods (inkl. klasse 1), samt supplement klasse 1 militær.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere gode opgaveløsninger og resultater. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du kan lide at arbejde i en enhed, hvor faglig dygtighed er i højsædet. Du har ordenssans og er samarbejdsorienteret. Du har en god omgangstone, kan tage styring og føre kontrol. Du besidder initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførelse og din tid bedst muligt.

Arbejdstiden er vekslende og der kan i perioder være lange dage, hvilket du har det fint med.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som forsyningshjælper eller depothjælper i en enhed under Hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en ufaglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte forsyningsbefalingsmand oversergent M. Nørgaard på telefon 29 26 07 69 eller kompagnibefalingsmand seniorsergent C. Mantler på telefon 41 87 83 44.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 28. juli 2019 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse fra den 1. august 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed - I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs