IT-Supporter (konstabel) til Command Support Company

Virksomhed
Arbejdssted
Region Sjælland, Denmark
Oprettet
11. juli 2019
Udløber
17. juli 2019
Ref
288432
IT-Supporter (konstabel) til Command Support Company

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme. Så søg jobbet som IT Supporter i CIS Platoon West ved Command Support Company (CSCOY) og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. CSCOY er en del af Command Support Battalion (CSBn), der støtter Multinational Division North (MNDN) operative opgaveløsning i såvel Danmark som i Letland.

Om os

CSCOY er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til HQ MNDN.

CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post deling (Forward Command Post delingen bliver først aktiv i 2023). De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Karup (Danmark) og Adazi (Letland).
Kommandodelingen, hovedparten af CS DEL WEST og CS DEL EAST har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. I løbet af indeværende forsvarsforlig vil hele CS DEL EAST blive flyttet til ADAZI for derfra at kunne støtte opbygningen af MNDN hovedkvarter i Letland. Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter.

Hovedkvarteret for MNDN er et nyt divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.

Om stillingen

Du vil have fast tjenestested i Slagelse.

CSCOY DEL WEST understøtter både HQ MNDN i Karup samt CSCoy og CSBn i Fredericia. Dette gælder på alle netværk fra Internet til og med Nato Secret.
Som IT supporter ved CSCSOY skal du være med til at etablere og opbygge det nye MNDN HQ i Slagelse, der indledningsvis vil blive oprettet i midlertidige faciliteter, indtil den permanente bygning er klar i 2021.
Derfor skal der ved ansættelsen påregnes enkelte arbejdsdage primært i Fredericia og sekundært i Karup, idet hele MNDN staben først flytter til Slagelse i 2021.

Opgaverne er mangeartede, og spænder fra direkte brugerhjælp til konfiguration af access laget på de stedlige netværk. Du vil ligeledes kunne blive brugt til at løse opgaver på tværs af MNDN forskellige serverstacks alt efter kvalifikationer og interesseområder.

Der hersker en god og fri tone i kompagniet og fokus er på et højt fagligt niveau.
Derudover vil du skulle påregne at deltage i MNDN årlige øvelser, hvilket pt. er to større øvelser af 3-5 ugers varighed.

Om dig

Du er konstabel med en IT-supporter uddannelse eller tilsvarende civil uddannelse. Alternativt er du en konstabel med gode anlæg for IT og viljen til at indtræde på IT-supporteruddannelsen.

Du er en person som kan arbejde selvstændigt. Du har en positiv indstilling, og du er klar til at yde service, selv om det ikke nødvendigvis er IT-relateret.
Du kan arbejde struktureret og kan håndtere at have mange bolde i luften på én gang.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er faglig konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Command Support Company; kaptajn Nicolai Lyngaa på tlf. 72 82 65 23 eller mobil: 416 5 62 78.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon: 72 81 91 63.
For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er torsdag den 11. august 2019 og samtaler forventes afholdt første uge herefter.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.
I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark, indtil 2021, hvor denne del af hovedkvarteret flyttes til Slagelse.
MNDN hovedopgave er i fredstid at understøtte NATO's afskrækkelsesprofil og forberede operativ indsættelse som en del af NATO og nationernes forsvarsplanlægning.
MNDN forestår tillige uddannelsen af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs