Udstationering til Letland - Efterretningsofficer som sektionschef ved NATO Force Integrated Unit (N

Virksomhed
Arbejdssted
Denmark
Oprettet
11. juli 2019
Udløber
5. august 2019
Ref
288429
Udstationering til Letland - Efterretningsofficer som sektionschef for Plans/Intel ved NATO Force Integrated Unit (NFIU)

Har du gode analytiske evner og brænder for efterretningstjeneste? Vil du arbejde under fremmede himmelstrøg i et operativt og professionelt miljø i en dynamisk multinational ramme? Så tilbyder vi en stilling som sektionschef for Plans/Intel, hvor du bliver dansk repræsentant ved NFIU Letland.

Om os

NATO har som en del af "Readiness Action Plan" otte NFIUs i Østeuropa i henholdsvis: Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien.

Ved NFIU Letland besætter Danmark denne stilling, som er ledig fra 1. september 2019.

NFIU er værnfælles og organiseret i en J-struktur, og har til opgave at faciliteter deployeringen af
NATO's Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) og øvrige NATO High Readiness Forces til
Letland, herunder at forberede og støtte Reception, Staging og Onward Movement.
NFIU støtter ligeledes nationale og multinationale øvelsesaktiviteter i Letland, med henblik på at tilsikre tilstrækkelig sammenhæng mellem nationale forsvarsplaner og indsættelsen af NATO styrkebidrag. NFIU bidrager ligeledes til STRATCOM tiltag i Letland i tæt samarbejde med relevante NATO hovedkvarterer, herunder i særdeleshed Multinational Corps Northeast's hovedkvarter i polske Szczecin, hvor din nærmeste danske foresatte Senior National Officer og et nationalt støtteelement er placeret.

NFIU Letland består af 41 stillinger som besættes af 12 forskellige nationer, hvor Letland er hovedbidragsyder. Hovedkvarteret er beliggende i hovedstaden Riga, hvor der er direkte flyforbindelse til København.

Om stillingen

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe hele din familie i en periode på 3 til 4 år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land.

For dig, vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

Intel/Plans sektionen indgår under afdelingschefen for J2 kommando.

Som sektionschef for Intel/Plans skal du lede, prioritere og koordinere sektionens aktiviteter, som primært er udarbejdelse og formidling af efterretningsanalyser vedrørende det russiske vestlige militærdistrikt, støtte til HN efterretningsarbejde med at synkronisere deres militære plankomplekser med NATO's GRP, opbygge og vedligeholde Situational Awarenes produkter til støtte for indkomne enheder, samt udbygge og vedligeholde et netværk blandt NFIU, de indkommende enheder og HN efterretningsanalytikere.

Herudover skal du og din sektion, i tæt samarbejde med afdelingschefen, understøtte Commander NFIU planlægning og beslutningsprocesser. Du har i den forbindelse ansvaret for at opdatere COM NFIU LVA's Commanders Critical Information Requirement (CCIR).
Endelig har du og din sektion ansvar for at koordinerer Intelligence Collection Plans (ICP) herunder RFI'er mellem foresat myndighed, HN værtslandet og de NATO styrker der er indsat i området.

Du er som Sektionschef foresat for tre udenlandske medarbejdere (En polsk major, en canadisk kaptajn og en hollandsk seniorsergent). I afdelingschefens fravær fungerer du ligeledes i dennes sted.

Om dig

Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller Master i Militære Studier (MMS). Det er ønskeligt, at du har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) eller tilsvarende.

Vi forventer, at du har god forståelse for NATO's operative virksomhed samt et godt kendskab til NATO's organisation. Det er ønskeligt at du har erfaring med Crisis Response Planning og det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra multinationalt stabsarbejde inden for NATO, EU eller FN.

Du har erfaring med efterretningsområdets bidrag til den operative planlægnings cyklus. Du har en god forståelse for det operative niveau herunder værnsfælles efterretningstjeneste, og du har erfaring med efterretningsanalyse.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes for en periode på tre år med mulighed for yderligere ét år. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en international skole i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status "egnet uden begrænsninger" (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q'er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, Oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Heino Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 31.

Ansøgningsfristen er 5. august 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere koordination.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs