Dygtig og engageret elementleder til Forsvarsministeriets Personalestyrelses Selektionssektion

7 dage tilbage

Virksomhed
Arbejdssted
Hovedstaden, Denmark
Oprettet
11. juli 2019
Udløber
28. juli 2019
Ref
288426
Dygtig og engageret elementleder til Forsvarsministeriets Personalestyrelses Selektionssektion

Har du mod på et spændende og krævende job, der er præget af stor serviceorienteret kundetilgang? Trives du i en afvekslende hverdag med et højt tempo? Er du udviklingsorienteret og på samme tid i stand til at sikre den daglige drift? Så er denne nyoprettede stilling måske noget for dig. Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse søger en elementleder til Udviklings- og Driftselementet i Selektionssektionen.

Om os

Har du mod på et spændende og krævende job, der er præget af stor serviceorienteret kundetilgang? Trives du i en afvekslende hverdag med et højt tempo? Er du udviklingsorienteret og på samme tid i stand til at sikre den daglige drift? Så er denne nyoprettede stilling måske noget for dig. Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse søger en elementleder til Udviklings- og Driftselementet i Selektionssektionen.

Om stillingen

Som leder af Udviklings- og Driftselementet er du ansvarlig for den daglige ledelse af elementet, som består af en seniorsergent, en overassistent samt en stabshjælper. Elementet varetager sektionens daglige drift, herunder:

- Planlægning af sektionens samlede opgave- og afprøvningsforløb.
- Holdstyring og koordinering af afprøvningshold.
- Fordeling af konsulenter/prøveledere i forbindelse med afprøvning.
- Styring og koordinering af talentafprøvningsprogrammet.
- Besvarelse af borgerhenvendelser vedr. Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser.
- Besvarelse af telefoniske henvendelser fra Forsvarets myndigheder og enkeltpersoner.
- Sagsbehandling af akt- og indsigtsager.
- Rapportering til foresat myndighed ved anvendelse af Business Intelligence.
- Vedligehold af sektionens digitale systemer i samarbejde med relevante leverandører.
- Efterbehandling af ansøgere til Forsvarets Uddannelser.

Som elementleder vil du desuden være ansvarlig for udviklingsprojekter i sektionen, herunder:

- Udvikling og optimering af afprøvningsforløb.
- Implementering af digitale processer i sektionens opgaveløsning.
- Optimere og ensrette sektionens anvendelse af digitale systemer.

Som elementleder vil du desuden skulle fungere som kommissionsformand for optagelseskommissioner i samarbejde med elementlederen for det Militærfaglige Udvælgelseselement.

Om dig

Du er officer og vi forventer, at du har gennemført VUT-I/LD eller VUK. Vi forventer du har relevant ledelseserfaring på kaptajns-/kaptajnsløjtnantsniveau samt en bred erfaring med selvstændig sagsbehandling - gerne fra en værnsfælles myndighed eller stab.

- Du er proaktiv og opsøgende i din tilgang til ledervirket, og din ledelsesstil formår at bringe dine medarbejderes kompetencer maksimalt i spil - i balancegangen mellem at styre og udvise tillid.

- Du tænker i helheder, og er dermed god til at inddrage flere dynamiske parametre i såvel korttids- som langtidsplanlægning.

- Du er nytænkende og visionær og har et digitalt mindset med fokus på at udvikle, implementere og optimere processer.

- Du er god til at kommunikere og kan formulere dig på skrift og tale såvel på dansk som på engelsk.

- Du er i stand til både at arbejde selvstændigt og struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver, ligesom du kan indgå i et effektivt teamwork med sektionens øvrige elementer.

- Som uniformeret ansat - og i mange tilfælde den første militære person ansøgeren stifter bekendtskab med - forventes det, at du fremstår som militær rollemodel i din fremtræden og kommunikation. Det forventes videre, at du har flair for at kommunikere med unge mennesker, der udgør størstedelen af selektionens ansøgere. Du skal besidde en stor menneskelig og faglig viden der kan underbygge dit positive syn omkring ansøgeres potentialer.

- Du skal kunne evne at navigere i et spændingsfelt, hvor faglige kompetencer og beslutninger kan udfordres.

- Du er fortrolig med anvendelse af IT-systemer, herunder har et godt kendskab til personalestyring i Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem (DeMars) og Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystemet Captia.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er i Jonstruplejren.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Karsten Grejsen på telefon 72 81 92 72 eller mail FPS-VR-SL02@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Britt Holde, på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er den 28. juli 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført den 14. august 2019. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link, vedhæfte relevante dokumenter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale elementer rundt omkring i hele landet.
Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentret er placeret i Ringsted.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs