Social- og sundhedsassistent - elever

Arbejdssted
Aabenraa, Denmark
Oprettet
20. juli 2019
Udløber
4. oktober 2019
Ref
287806
Social- og sundhedsassistent - elever

Er du interesseret i en spændende sundhedsuddannelse, så søger vi social- og sundhedsassistentelever med start januar 2020

Vi søger motiverede personer, som er engagerede og har interesse for at bidrage til livskvalitet for vore borgere i Aabenraa Kommune gennem sundhed, mestring og fællesskabelse.

Som social- og sundhedsassistentelev uddannes du til at varetage mange alsidige opgaver hos borgerne. Alt fra sundhedsfaglige opgaver, pleje og omsorg til anerkendende og målrettet kommunikation i samarbejde med mennesker.

Vi forventer, at du
 • har lyst til at uddanne dig inden for et fag, hvor du arbejder med mennesker og skal agere professionelt.
 • er engageret i din egen uddannelse.
 • er i stand til at udvikle dine personlige og faglige kompetencer gennem hele uddannelsen.
 • er mødestabil og forstår betydningen af og indgår i et arbejdsfællesskab og 'løfte i flok'.
 • har interesse i at lære at arbejde tæt sammen med andre faggrupper.
 • er positiv, ansvarlig og initiativrig.
 • er empatisk og tillidsvækkende.
 • forstår betydningen af, at du tager en uddannelsen - vi kan ikke give dig den.

Vi tilbyder:
 • Spændende praktiksteder fordelt i hele Aabenraa Kommune.
 • Et velfungerende og engagerede vejlederteam med høj faglighed.
 • Et miljø hvor eleverne prioriteres højt.
 • Struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb.
 • Løn i henhold til gældende overenskomst både i skole- og praktikperioder. Mulighed for voksenelevløn ved erhvervserfaring inden for området efter gældende regler.

Du skal opfylde følgende kriterier:
 • Bestået dansk på D-niveau.
 • Bestået naturfag på E-niveau.
 • Grundforløb 2 på social- og sundhedslinjen.
 • Erhvervet kompetencer svarende til førstehjælp på mellemniveau.
 • Erhvervet kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse.
 • Du skal medsende dokumentation for ovenstående.

Uddannelsen som social og sundhedsassistent

Aabenraa Kommune har en samarbejdsaftale med SOSU-skolen i Aabenraa.

Uddannelsen som assistent varer 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole- og praktik-perioder.

Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa og praktikperioderne foregår i kommunen og hospital.

Er du over 25 år afkortes uddannelsen med 10%.

Du har mulighed for at vælge en Digitech linje, som er en toning af social- og sundhedsassistent uddannelsen.

Såfremt du vurderes egnet til anden uddannelse, kan du eventuelt blive tilbudt en anden elevstilling, end den du har søgt.

Der er tre praktikperioder i løbet af uddannelsen
 • Det Nære Sundhedsvæsen hvor man både kommer i praktik i hjemmeplejen og på et plejecenter.
 • Psykiatrien hvor nogle kommer i praktik i regionen og andre kommer i praktik i kommunalt regi.
 • Den somatiske praktik hvor man både kommer i praktik i kommunalt og regionalt regi.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte uddannelseskoordinator:

Annette Kjær-Jensen akp@aabenraa.dk eller Lene Hornstrup, lsho@aabenraa.dk, Aabenraa Kommune.

Se mere om Aabenraa Kommune som attraktivt uddannelsessted her.

Ansøgning

Send din ansøgning og relevante bilag - se ovenfor - via linket. Ansøgningsfristen til optagelse den 4.10.2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 41 +42. Du vil modtage endelig svar på din ansøgning senest i uge 46, 2019